Σχέδιο του Υπουργείου Υγείας και ΕΛΣΤΑΤ για τη μέτρηση της χρήσης υπηρεσιών Υγείας

Tη στενή συνεργασία ανάμεσα στην ΕΛΣΤΑΤ και το Υπουργείο Υγείας περιλαμβάνει η απόφαση για την Έγκριση Ελληνικού Στατιστικού Προγράμματος 2020 – 2022, του προέδρου της αρχής, κ. Αθανάσιου Θανόπουλου, όπως αυτή δημοσιεύτηκε πρόσφατα σε ΦΕΚ.

Οι νέες στατιστικές που σχεδιάζεται να παραχθούν μέσα στην ανωτέρω τριετία σχετικά με τον τομέα της υγείας είναι η παραγωγή στατιστικών

  • για την κατάσταση υγείας πληθυσμού 15 ετών και άνω,
  • για τη χρήση υπηρεσιών υγείας
  • για τους παράγοντες που επηρεάζουν την κατάστασή της υγείας θετικά ή αρνητικά, στο πλαίσιο διενέργειας της Έρευνας Υγείας,με αναφορά σρο έτος 2019

Οι στρατηγικοί στόχοι του Υπουργείου Υγείας όσον αφορά στις στατιστικές δράσεις για την τριετία 2020 – 2022, αναπτύσσονται γύρω από τρεις κύριους άξονες.

– Ο πρώτος άξονας αφορά στη χρήση τεχνολογίας τόσο για την αναβάθμιση της συλλογής δεδομένων από τους εποπτευόμενους φορείς (π.χ. Νοσοκομεία) όσο και για την επικοινωνία μεταξύ επιμέρους συστημάτων σε επίπεδο διαφορετικών φορέων (π.χ. ΕΛΣΤΑΤ). Κεντρικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων του πρώτου άξονα έχει το έργο «Σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας του ΕΣΥ (BIHealth)» το οποίο βρίσκεται ήδη σε παραγωγική λειτουργία.

– Ο δεύτερος άξονας αφορά στη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας και αξιοπιστίας των δεδομένων που συλλέγονται από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και τους εποπτευόμενους φορείς, λαμβάνοντας υπόψη την εφαρμογή και τήρηση των κανόνων του ΕΛΣΣ.

– Ο τρίτος άξονας αφορά στη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων, αλλά και στη βελτίωση της προσβασιμότητας στις παραγόμενες στατιστικές. Στα πλαίσια του άξονα αυτού, το Υπουργείο Υγείας, αξιοποιώντας τα δεδομένα που ήδη συλλέγονται μέσω της εφαρμογής BI-Health, προγραμματίζει τη δημιουργία ενός βασικού συνόλου δεικτών, μέσα από το οποίο θα αξιολογείται η αποδοτικότητα τόσο του Εθνικού Συστήματος Υγείας όσο και των Μονάδων Υγείας, με βασικό στόχο τη βελτίωση του επιπέδου υγείας του πληθυσμού.

Περισσότερα στο healthmag.gr