Σε αναζήτηση επενδυτή ο ΑΔΜΗΕ ο οποίος θα αποκτήσει το 39% για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Αττικής

Σε αναζήτηση στρατηγικού επενδυτή, ο οποίος θα αποκτήσει ποσοστό έως 39% μπαίνει και επισήμως η «Αριάδνη Interconnection», η θυγατρική εταιρεία ειδικού σκοπού που έχει συσταθεί από τον ΑΔΜΗΕ για να προχωρήσει στην υλοποίηση του μεγάλου πρότζεκτ της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής συνολικού ύψους 1 δις ευρώ που θα υλοποιηθεί ως εθνικό έργο.

Εντός του μήνα η προκήρυξη του διαγωνισμού

Ο σχετικός διαγωνισμός αναμένεται να προκηρυχθεί εντός του μήνα ωστόσο ο ΑΔΜΗΕ έστειλε στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την είσοδο ενός ή περισσότερων επενδυτών στο μετοχικό της κεφάλαιο, προκειμένου να ανοίξει και τυπικά η διαδικασία.

Δύο οι φάσεις

Σύμφωνα με τον ΑΔΜΗΕ, η επιλογή των ιδιωτών θα γίνει σε δυο φάσεις. Θα προηγηθεί η φάση της προεπιλογής (στη βάση κριτηρίων χρηματοοικονομικής επιλεξιμότητας και προσωπικής κατάστασης) και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η υποβολή κατάθεσης προσφορών.

Οι επενδυτές που θα περάσουν την προεπιλογή θα αποκτήσουν πρόσβαση στο VirtualData Room της «Αριάδνης», όπου θα είναι διαθέσιμα τα τεχνικά, χρηματοοικονομικά και νομικά στοιχεία του έργου, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών χαρακτηριστικών, του business plan, του προτεινόμενου Συμφωνητικού Μετόχων (SHA) και Συμφωνητικού Αγοραπωλησίας (SPA), αλλά και του ConcessionAgreement.

Προτεραιότητα κατά τη διαδικασία επιλογής έχουν οι πιστοποιημένοι Διαχειριστές Συστήματος Μεταφοράς από χώρες της ΕΕ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΑΔΜΗΕ βρίσκεται από καιρό σε συνομιλίες με τρεις αντίστοιχες εταιρείες μεταξύ των οποίων είναι η βελγική Elia, η γαλλική RTE , και η ισπανική Scottish Power θυγατρική εταιρία του ομίλου Iberdrola που στην χώρα μας έχει εξαγοράσει την εταιρεία Ρόκας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται ωστόσο φαίνεται να είναι πιο προχωρημένες με τους Γάλλους. Οι επενδυτές που θα περιληφθούν στην shortlist θα κληθούν να καταθέσουν δεσμευτικές προσφορές, που θα περιλαμβάνουν το επιθυμητό ποσοστό απόδοσης της επένδυσής τους (Investment Rate of Return ή IRR), το οποίο θα καθορίσει και το χρονικό διάστημα αυτής. Ο μειοδότης θα επιλεγεί με βάση το μικρότερο IRR.

Περισσότερα σε λέξεις

Παράλληλα με την υποβολή προς έγκριση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η «Αριάδνη» απέστειλε στη ΡΑΕ και επικαιροποιημένα στοιχεία για το έργο της διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής, ώστε να υπολογιστεί το Επιτρεπόμενο Έσοδο και η μεσοσταθμική απόδοση κεφαλαίου (WACC). Το ετήσιο όφελος από τη μείωση των χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) υπολογίζεται στα 326 εκατ. ευρώ το πρώτο έτος λειτουργίας της διασύνδεσης (2023) και θα βαίνει αυξανόμενο, φτάνοντας τα 570 εκατ. ευρώ το 2043.

Από το newsroom του economico.gr

Περισσότερα νέα, ρεπορτάζ και αναλύσεις:[home]