Σημαντικά περιθώρια ανάκαμψης των μετοχών των ελληνικών τραπεζών βλέπει η Morgan Stanley. Οι τιμές-στόχοι και τα τρία σενάρια

Σημαντικά περιθώρια ανάκαμψης των μετοχών των ελληνικών τραπεζών βλέπει η Morgan Stanley

Σημαντικά περιθώρια ανάκαμψης των μετοχών των ελληνικών τραπεζών βλέπει η Morgan Stanley. Ενώ εκτιμά ότι οι ανησυχίες της αγοράς αν και είναι κατανοητές, δεν λαμβάνουν υπόψη τους θετικούς καταλύτες του επόμενου διαστήματος οι οποίοι θα οδηγήσουν σε μείωση των NPEs στο 5% ή χαμηλότερα των συνολικών δανείων των ελληνικών τραπεζών.

Η Morgan Stanley πιστεύει ότι τόσο το Ταμείο Ανάκαμψης όσο και τα προγράμματα στήριξης της κυβέρνησης περιορίζουν τον αντίκτυπο της πανδημίας στην οικονομία και τις τράπεζες.

Η Morgan Stanley δίνει σύσταση overweight για τις Alpha Bank και Εθνική Τράπεζα με τιμή-στόχο στο χειρότερο σενάριο το 0,35 ευρώ και το 0,80 ευρώ αντίστοιχα, ενώ στο bullish σενάριο οι τιμές-στόχοι διαμορφώνονται στα 1,30 ευρώ και 2,5 ευρώ αντίστοιχα με περιθώρια ανόδου από τα τρέχοντα επίπεδα στο ταμπλό στο 124,1% για την Alpha Bnak και 111,9% για την ΕΤΕ.

Σύσταση equal weight δίνει παράλληλα για τις Eurobank και Πειραιώς, με τιμή-στόχο στο Bearish σενάριο στο 0,30 ευρώ και για τις δύο, ενώ στο bullish σενάριο τοποθετείται στα 0,70 ευρώ και 2,20 ευρώ αντίστοιχα με περιθώριο ανόδου 75% και 86,4%.

Οι τιμές στόχοι της Morgan Stanley για τις συστημικές τράπεζες

Υπό το βασικό σενάριο η τιμή-στόχος για την Alpha είναι στο 0,90 ευρώ με περιθώριο ανόδου 55,2%, για την Εθνική Τράπεζα στα 1,70 ευρώ με περιθώριο ανόδου 44,1%, για την Eurobank στο 0,50 ευρώ με περιθώριο ανόδου 25% και για την Πειραιώς στο 1,35 ευρώ με περιθώριο ανόδου από τα τρέχοντα επίπεδα στο ταμπλό 14,4%.

Όπως επισημαίνει το προφίλ κινδύνου-απόδοσης των ελληνικών τραπεζών είναι ελκυστικό με τις τιμές των μετοχών τους να έχουν υποχωρήσει κατά 57-69% από τις αρχές του έτους. Οι ανησυχίες της αγοράς είναι κατανοητές, καθώς η ελληνική οικονομία οδεύει σε ύφεση 10,8% το 2020 ( με ανάκαμψη 5,3% το 2021) σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της M.S, κάτι που θα εκτροχιάσει τις προσπάθειες εκκαθάρισης των ισολογισμών τους.

Προς το παρόν, τα μορατόρια βοηθούν στη μείωση του νέου σχηματισμού NPE, αλλά μόλις τελειώσουν το 2021, ο αντίκτυπος στην ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων θα μπορούσε να είναι σοβαρός: αυτή είναι η βασική αβεβαιότητα.

Ωστόσο, η M.S βλέπει πολλούς θετικούς παράγοντες περιορισμού του αντίκτυπου, με την Ελλάδα να λαμβάνει σημαντική στήριξη από το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ, το οποίο προσφέρει προστασία έναντι πιο δυσμενών σεναρίων.

Επιπλέον, οι συμφωνίες τιτλοποίησης NPE φαίνεται να έχουν καθυστερήσει μόνο λίγους μήνες. Αυτό οδηγεί την M.S να εκτιμά ότι ο αντίκτυπος της πανδημίας θα είναι διαχειρίσιμος και οι ελληνικές τράπεζες μπορούν να συνεχίσουν τον δρόμο εκκαθάρισης των ισολογισμών οδηγώντας έτσι τους δείκτες NPE στο 5% ή χαμηλότερα.

Καμία δημοσίευση για προβολή