Σημαντικές προστιθέμενες αξίες στην οικονομία από τον όμιλο του ΟΤΕ

Σημαντικές προστιθέμενες αξίες στην οικονμία από τον ΟΤΕ

Η περασμένη χρονιά ήταν ακόμη μία καλή χρονιά για τον ΟΤΕ, είπε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος τηςεταιρίας Μιχάλης Τσαμάζ, προσθέτοντας και στοιχεία για τη συμβολή του ομίλου στα έσοδα και την απασχόληση, με βάση μελέτη του ΙΟΒΕ.

Οι προστιθέμενες αξίες

«Η συνολική συμβολή της δραστηριότητας του ομίλου ΟΤΕ στο ελληνικό ΑΕΠ φτάνει τα 5,7 δισ. ευρώ ετησίως, δηλαδή το 3,2% του ΑΕΠ, η συνολική συνεισφορά της δραστηριότητας του ομίλου στην απασχόληση φτάνει τις 75 χιλ. άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας και αντιστοιχεί σε πάνω από το 1,9% της απασχόλησης στην Ελλάδα, ενώ η συνολική επίδραση του ομίλου στα δημόσια έσοδα υπερβαίνει τα 1,6 δισ. ευρώ, ή 2,6% των συνολικών εσόδων του Δημοσίου από φόρους και εισφορές. «Επίσης, ο όμιλος ΟΤΕ αντιπροσωπεύει πάνω από το 10% της κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών», ανέφερε ο κ. Τσαμάζ.

Νέο Δ.Σ του οργανισμού

Στις λοιπές αποφάσεις της συνέλευσης οι μέτοχοι ενέκριναν το νέο διοικητικό συμβούλιο, όπου για πρώτη φορά οι εκπρόσωποι του ελληνικού Δημοσίου μειώνονται σε δύο από τέσσερις, ως αποτέλεσμα της πρόσφατης πώλησης του 5% της εταιρείας από το ΤΑΙΠΕΔ στην Deutsche Telekom. Οι εκπρόσωποι του ελληνικού Δημοσίου στο νέο δ.σ. είναι οι κ.κ. Ιωάννης Φλώρος και Παναγιώτης Σκευοφύλαξ.

Άνοιγμα στις ηλεκτρονικές αγορές

«Ζητάμε την τροποποίηση του καταστατικού σε αγορές που έχουν σχέση με τη δική μας δραστηριότητα. Εχουμε μεγάλο πελατολόγιο, ενώ πολλές υπηρεσίες μετακινούνται από τον παραδοσιακό τρόπο που ξέραμε σε κινητά και tablets, οπότε η αγορά των παιγνίων είναι μία αγορά που μας ενδιαφέρει να την εξετάσουμε. Το πώς θα προχωρήσουμε θα το δούμε στην πορεία».

Με τη δήλωση αυτή, ο κ. Τζαμάζ έδωσε το μήνυμα της εισόδου της εταιρίας και στο χώρο των τυχαιρών παιχνιδιών.

Φυσική συνέχεια

Πάντως, γεγονός είναι ότι η αγορά αλλάζει και πολλές υπηρεσίες από κλάδους όπως οι ασφάλειες ή οι τραπεζικές υπηρεσίες μετεξελίσσονται, με περισσότερους καταναλωτές να στρέφονται στο διαδίκτυο. Η επέκταση του ομίλου σε τέτοιου είδους δραστηριότητες φαίνεται ως φυσική συνέχεια στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξής του, όπως και η αγορά των παιγνίων, εν όψει και των νέων ρυθμίσεων που προωθεί η κυβέρνηση.

Με ρεπορτάζ από το newmoney.gr