Αντικατροπτισμοί

ΔΝΤ: Η εξυπηρέτηση του ελληνικού δημόσιου χρέους παραμένει επαρκής

Βοηθός μας  η ένταξη στο έκτακτο QE για την 2η πρόωρη αποπληρωμή ΔΝΤ. Ευκαιρία για αναδιάρθρωση χρέους.

Κλείδωσε για αρχές του νέου έτους η  δεύτερη πρόωρη αποπληρωμή χρεών προς το ΔΝΤ ύψους 3,6 δισ. ευρώ.