SOS από το Γραφείο Προϋπολογισμού για επενδύσεις, εξαγωγές, κατανάλωση.Το χρέος και το πρόβλημα της ανάπτυξης

 Της Δάφνης Γρηγοριάδη
  • Εκτός από φοροαπαλλαγές χρειάζονται μέτρα σε δημόσια κατανάλωση και επένδυση, γιατί έχουν ισχυρότερη επίδραση στο ΑΕΠ, τονίζεται στην έκθεση  του Γραφείου Προϋπολογισμού Βουλής

Δημοσιονομική επιδείνωση 8,7 δις ευρώ το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2020, σύμφωνα με την έκθεση του γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής για το Β’ εξάμηνο 2020. Μέρος του ελλείματος οφείλεται στη λήψη των έκτακτων μέτρων – κυρίως φορολογικού χαρακτήρα- για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

  • Έτσι, είναι δύσκολο να εντοπίσουμε τις συνέπειες που προέρχονται από την ίδια την ύφεση και την επίπτωση της στα δημόσια έσοδα.

Το γραφείο Προϋπολογισμού επισημαίνει επίσης: Πως αν και τώρα έχουν ανασταλεί οι δημοσιονομικοί στόχοι των χωρών της ΕΕ, αυτό αφορά ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και είναι σημαντικό να υπάρξει μια μεσοπρόθεσμη στρατηγική ώστε να αποκατασταθεί η δημοσιονομική ισορροπία.

Από την έκθεση συμπεραίνουμε ότι: Τα μέτρα μεταβατικού χαρακτήρα που λαμβάνουμε στην οικονομία θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να έχουν αντίκτυπο στον μέσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψιν μας ότι θα αυξηθεί το δημόσιο χρέος γεγονός το οποίο οφείλεται στον πρόσθετο δανεισμό μας.

Η μείωση της οικονομικής δραστηριότητας το β’ τρίμηνο οφείλεται κυρίως στην αρνητική συμβολή της Ιδιωτικής Κατανάλωσης (-11,6%), των Επενδύσεων (-10,3%), και των Εξαγωγών (-32,1%). Η μείωση των Εισαγωγών (-17,2%) δεν ήταν αρκετή να αντισταθμίσει την μείωση των εξαγωγών παρά το γεγονός ότι μειώθηκε το εμπορικό έλλειμμα.

  • Τα χαμηλά παραγωγικά μας επίπεδα, η έλλειψη εξωστρέφειας η έλλειψη εναρμόνισης με τα διεθνή πρότυπα των μικρών επιχειρήσεων επιβραδύνουν την ανάταση της οικονομίας.

Προβληματίζει το χαμηλό επίπεδο της κατανάλωσης

Όσον αφορά την κατανάλωση: Bρίσκεται διαχρονικά σε χαμηλά επίπεδα γεγονός που μας προβληματίζει και δείχνει ότι τα μέτρα φορολογικού χαρακτήρα έχουν μεν αντίκτυπο στην τσέπη των πολιτών όχι όμως στον βαθμό που θα έπρεπε. Είναι κάτι άλλωστε το οποίο επισημαίνει και το Γραφείο Προϋπολογισμού στην έκθεση θεωρώντας πως τα μέτρα δεν πρέπει να περιοριστούν σε μεταβιβάσεις και φοροαπαλλαγές. Αλλά και σε δημόσια κατανάλωση και επένδυση, καθώς τα τελευταία έχουν ισχυρότερη επίδραση στο ΑΕΠ.

Προβληματισμός για τις εκκρεμείς συντάξεις: Αυτό δημιουργείται από το γεγονός ότι ο ΕΦΚΑ πρώτη φορά δεν παρείχε αναλυτικά στοιχεία τα οποία θα ανακοινωθούν με κάποια καθυστέρηση, σε μια συγκυρία μάλιστα όπου ο επικεφαλής του ΕSM, Κλάους Ρέγκλινγκ ανέφερε στο συνέδριο του Economist ότι ανησυχεί για την σταθερή αύξηση και την καθυστέρηση έκδοσης νέων συντάξεων οι οποίες υπολογίζονται σε 300.000.

Η καταβολή νέων συντάξεων σημαίνει πως ανοίγουν θέσεις για τους νέους από την άλλη σημαίνει και ότι τα κρατικά ταμεία θα πρέπει να έχουν έσοδα για να τις καταβάλουν, σε μια δύσκολη εποχή που αναμένουμε πτώση των εισπράξεων τους τουλάχιστον μέχρι τα μέσα του 2021.

Το παράδειγμα για την επαναφορά του ΑΕΠ: H έκθεση αναφέρει το παράδειγμα της Κίνας τονίζοντας ότι η παγκόσμια ύφεση μπορεί να είναι χαμηλότερη από την προβλεπόμενη εάν στις χώρες που έχουν περιοριστεί τα κρούσματα η επιστροφή στην κανονικότητα επιτευχθεί άμεσα όπως για παράδειγμα στην Κίνα η οποία τον Μάιο είδε ανάταση των επενδύσεων της παραπάνω από ότι είχε προβλέψει.

Η παραπάνω κατάσταση επιβεβαιώνει: Tις εκτιμήσεις των ξένων οργανισμών ότι οι χώρες οι οποίες έλαβαν δημοσιονομικά μέτρα μεγάλου κόστους είχαν μεγαλύτερες απώλειες στο ΑΕΠ συγκριτικά με τις υπόλοιπες, όμως θα έχουν γρήγορη επαναφορά στα επίπεδα προ κορωναϊού.

Άραγε πόσο εφικτό είναι αυτό για την χώρα μας την στιγμή που έχουμε ένα δεύτερο κύμα κρουσμάτων, Lock Down σε τοπικό επίπεδο και νέα μέτρα στην Αττική, την περιφέρεια με την μεγαλύτερη οικονομική δραστηριότητα της χώρας;

Καμία δημοσίευση για προβολή