Στα 3 δισ. ευρώ εκτοξεύθηκαν τα ληξιπρόθεσμα χρέη παρά την έναρξη υπαγωγής στις 120 δόσεις

Σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ για το α΄πεντάμηνο, τα ληξιπρόθεσμα χρέη που δημιουργήθηκαν από την αρχή του έτους εκτοξεύθηκαν στα 3,1 δισ. ευρώ.

Συγκεκριμένα τα 2,9 δισ. ευρώ είναι υποχρεώσει από απλήρωτους φόρους, το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος – νέες και παλαιές προ το 2019 οφειλές – ανέρχονται πλέον στα 104,2 δις. ευρώ εκ των οποίων τα εισπράξιμα θεωρούνται τα 85,6 δισ. ενώ τα υπόλοιπα 18,6 δισ. ευρώ θεωρούνται ανεπίδεκτα είσπραξης.

Το Μάιο, ο αριθμός των οφειλετών μειώθηκε – λόγω και της υπαγωγής τους στις 120 δόσεις – κατά περίπου 70.000, σε 3,84 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις (ΑΦΜ).

Άμεσα με την έναρξη της ρύθμισης βγήκαν από την «κόκκινη λίστα» 21.000 οφειλέτες, με αποτέλεσμα ο αριθμός των οφειλετών στους οποίους δύναται να ληφθούν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης να μειωθούν στο 1,805 εκατομμύρια, από 1,826 εκατομμύρια τον Απρίλιο.

Σε 1,2 εκατ. οφειλέτες από αυτούς, έχουν επιβληθεί ήδη αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, δηλαδή κατασχέσεις μισθών και τραπεζικών λογαριασμών. Τον Μάιο πραγματοποιήθηκαν μόλις 6.002 κατασχέσεις. Από τις αρχές του έτους έχουν πραγματοποιηθεί 43.104 κατασχέσεις.

Παρόλα αυτά, μόλις το 3,3% από τα 104,2 δισ. ευρώ των χρεών έχει μπει σε ρύθμιση, ενώ το 2015 σε ρύθμιση βρισκόταν το 7,6%.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ:

  • Συνολικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο : 104.201.463.953 € (μείωση κατά 0,111% σε σχέση με Απρίλιο 2019)
  • Ανεπίδεκτα είσπραξης: 18.507.564.187.560 €
  • Πραγματικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο85.693.899.763 €
  • Πλήθος οφειλετών: 3.842.108 (μείωση κατά 1,82% σε σχέση με Απρίλιο 2019)
  • Παλαιό Ληξιπρόθεσμο:
  ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2019 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΟΥ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ        354.228.686     350.000.000 101,2%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ        297.417.622     325.000.000 91,5%
ΜΑΡΤΙΟΣ        272.230.876     295.000.000 92,3%
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 241.393.686 275.000.000 87,8%
ΜΑΪΟΣ 244.263.816    255.000.000 95,80%
5ΜΗΝΟ     1.409.534.687 1.500.000.000 94,0%
ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ
KPI 1 2018 2019 2018/2019
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 350.020.554 354.228.686 1,20%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 357.795.501 297.417.622 -16,87%
ΜΑΡΤΙΟΣ 277.164.526 272.230.876 -1,78%
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 310.001.287 241.393.686 -22,13%
ΜΑΪΟΣ               261.073.964 244.263.816 -6,44%
5ΜΗΝΟ           1.556.055.832     1.409.534.687 -9,42%

Νέο ληξιπρόθεσμο χρέος:

Για το μήνα Μάιο, το νέο ληξιπρόθεσμο χρέος έφτασε τα 235 εκ ευρώ, ενώ την ίδια περίοδο το 2018 είχε φτάσει τα 610 εκ. ευρώ.

Το 92,21% προέρχεται από τις εξής κατηγορίες:

Μάιος 2018 Μάιος 2019 Μεταβολή Μαΐου
Άλλοι άμεσοι φόροι               52.809.368               40.969.237 -22,42%
Εισόδημα               61.535.520               23.667.364 -61,54%
Φόροι στην Περιουσία                 6.661.908                 4.715.770 -29,21%
Φ.Π.Α.             235.718.129               53.413.382 -77,34%
Τέλη και Χαρτόσημα               24.391.550                 3.279.238 -86,56%
Λοιποί έμμεσοι φόροι                 6.010.100                 1.473.202 -75,49%
Πρόστιμα Εμμέσων Φόρων                 5.956.467                 3.331.426 -44,07%
Πρόστιμα Κ.Β.Σ.             134.339.872               36.059.901 -73,16%
Δάνεια               28.617.934                 2.147.710 -92,50%
Λοιπά Πρόστιμα μη-φο               12.020.043               14.274.455 18,76%
Δικαστικά έξοδα               11.900.090               11.363.671 -4,51%
Καταλογισμοί               27.148.154               17.732.897 -34,68%
Πρόστιμα  Άμεσοι                 3.922.229
        607.109.136           216.350.482   -64,36%

Από το newsroom του economico.gr με τη συνεργασία του newmoney

Περισσότερα νέα, ρεπορτάζ και αναλύσεις:ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ