Στην επαναγορά τριών ομολόγων προχώρησε το Ελληνικό Δημόσιο - Η συναλλαγή θα βελτιώνει την κερδοφορία της Εθνικής τόνισε ο Χρήστος Σταϊκούρας

Ο Χρήστος Σταϊκούρας, δήλωσε ότι το Ελληνικό Δημόσιο προέβη σε επαναγορά από την Εθνική Τράπεζα τριών ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου, συνολικής ονομαστικής αξίας περίπου 3,3 δισ. ευρώ.

Τα ομόλογα, που είχαν εκδοθεί τον Μάρτιο του 2019, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, είχαν μέσο σταθερό ονομαστικό επιτόκιο 3,5% και μέση υπολειπόμενη φυσική διάρκεια 5,4 έτη. «Η εν λόγω επαναγορά έγινε με έκδοση ενός νέου ομολόγου ελληνικού δημοσίου διάρκειας 30 ετών, ίσης συνολικής ονομαστικής αξίας και αξίας αγοράς με ονομαστικό επιτόκιο 3,25%», αναφέρει ο υπουργός στη δήλωσή του.

Το υπουργείο Οικονομικών υπογραμμίζει τα θετικά αποτελέσματα για το Ελληνικό Δημόσιο:

  • Είναι δημοσιονομικά και ταμειακά ουδέτερη για το Δημόσιο.
  • Μειώνεται σημαντικά ο κίνδυνος αναχρηματοδότησης του Δημοσίου, αφού λήξεις ομολόγων με μέση διάρκεια 5,5 ετών, αντικαθίστανται με ομόλογα λήξης 2050.
  • Είναι μία εμβληματική έκδοση που βοηθά στην ανατιμολόγηση, επί τα βελτίω, του συνόλου της Ελληνικής καμπύλης για όλες τις μικρότερες διάρκειες των 30 ετών.
  • Είναι επιβοηθητική ως προς την μελλοντική εκδοτική δραστηριότητα του Ελληνικού Δημοσίου.
  • Για τη νέα έκδοση δεν καταβλήθηκε κάποιου είδους προμήθεια.
  • Προέκυψε σημαντικό όφελος αναφορικά με το κόστος νέου δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου για διάρκεια 30 ετών.
  • Το Ελληνικό Δημόσιο επέλεξε να επεκτείνει τη ληκτότητα μέρους του χρέους του σε 30 έτη, με σταθερό επιτόκιο, σε ένα περιβάλλον ιστορικά χαμηλών επιτοκίων, ενώ ταυτόχρονα αντιστάθμισε επιτοκιακό κίνδυνο.
  • Η συναλλαγή επιφέρει περαιτέρω βελτίωση των δεικτών βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους, τόσο αναφορικά με το λόγο χρέους προς ΑΕΠ όσο και με το λόγο των ετήσιων μικτών χρηματοδοτικών αναγκών του Ελληνικού Δημοσίου προς το ΑΕΠ.

Ο υπουργός Οικονομικών επισήμανε ότι η εν λόγω συναλλαγή βελτιώνει σημαντικά την κερδοφορία της Εθνικής Τράπεζας για το τρέχον έτος, με αποτέλεσμα την κάλυψη μεγάλου μέρους των κεφαλαιακών της αναγκών, γεγονός που αφενός είναι επιβοηθητικό για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα μείωσης μη εξυπηρετούμενων δανείων «Ηρακλής» και αφετέρου αποτελεί όφελος για τους μετόχους της τράπεζας, σημαντικότερος των οποίων είναι το Ελληνικό Δημόσιο, αφού κατέχει αμέσως ή εμμέσως πλέον του 40% του συνόλου των μετοχών της.

Για την εν λόγω συναλλαγή είχαν ενημερωθεί αναλυτικά και είχε ληφθεί η σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων εθνικών και ευρωπαϊκών θεσμών, πριν από τη σύναψή της, αναφέρει τέλος ο υπουργός.

Περισσότερα νέα, ρεπορτάζ και αναλύσεις: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ