Στην σταδιακή υλοποίηση του μέτρου της ηλεκτρονικής τήρησης βιβλίων προχωράει η ΑΑΔΕ

Στην σταδιακή υλοποίηση του μέτρου της ηλεκτρονικής τήρησης βιβλίων προχωράει η ΑΑΔΕ, έτσι ώστε όλες οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες να “τηρούν” τα φορολογικά τους βιβλία σε άμεση σύνδεση με τα συστήματα TAXIS και TAXISnet.

Συγκεκριμένα οι επιτηδευματίες θα συνδέονται στο περιβάλλον Τaxisnet όπου:

  • Τα φορολογικά βιβλία περισσοτέρων από 1.000.000 επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών θα συμπληρώνονται και θα «τηρούνται» ηλεκτρονικά απευθείας στο σύστημα TAXISnet.
  • Έτσι θα παρακολουθούνται σε σχεδόν πραγματικό χρόνο από τις φορολογικές αρχές. Τα στοιχεία των εκδιδόμενων τιμολογίων θα καταχωρούνται ηλεκτρονικά στο σύστημα από τον εκάστοτε εκδότη, ενώ ο λήπτης θα πρέπει να έχει συνδεθεί κι αυτός ηλεκτρονικά προκειμένου να τα επικυρώνει ή να τα διορθώνει για τις πράξεις που τον αφορούν.
  • Με την ηλεκτρονική τήρηση των βιβλίων εκτιμάται ότι θα περιοριστεί σχεδόν στο μισό ο γραφειοκρατικός φόρτος της αγοράς. Από τη στιγμή δε που θα εφαρμοστεί το νέο σύστημα, δεν θα υπάρχει πλέον η ανάγκη να υποβάλλονται οι συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων πελατών-προμηθευτών (οι λεγόμενες ΜΥΦ).

Με την ηλεκτρονική τήρηση των βιβλίων:

1. Ειδικότερα, από τη στιγμή που τα αναλυτικά δεδομένα για τα ακαθάριστα έσοδα, για τις εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες δαπάνες καθώς και για τα λοιπά οικονομικά στοιχεία φορολογικού ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών θα καταχωρούνται απευθείας στο σύστημα TAXISnet, μέσω των ηλεκτρονικά τηρούμενων φορολογικών βιβλίων:

  • Θα είναι δυνατό να ενημερώνονται με διαρκώς επικαιροποιούμενες συγκεντρωτικές εγγραφές τα αντίστοιχα πεδία των εντύπων των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, ώστε να είναι έτοιμα προς ηλεκτρονική υποβολή αμέσως μετά τη λήξη της φορολογικής περιόδου που αφορούν (του τριμήνου ή του μήνα, κατά περίπτωση).

Περισσότερα σε λέξεις

  • Αντιστοίχως, με τη λήξη του φορολογικού έτους, τα δεδομένα για τα ακαθάριστα έσοδα, τις δαπάνες και τα λοιπά οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών, τα οποία θα έχουν αναγραφεί στα ηλεκτρονικά τηρούμενα φορολογικά βιβλία τους, θα είναι δυνατό να μεταφέρονται στις έτοιμες ηλεκτρονικές φόρμες των εντύπων Ε3, Ε1 και Ν των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, ώστε να συμπληρώνονται αυτόματα τα αντίστοιχα πεδία. Έτσι, μετά τη λήξη του φορολογικού έτους όλα ή τουλάχιστον τα περισσότερα από τα στοιχεία που πρέπει να δηλωθούν στα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα έντυπα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος θα είναι ήδη προσυμπληρωμένα.

2. Κάθε επιχειρηματίας θα έχει μια άμεση εικόνα των οικονομικών στοιχείων και υποχρεώσεων της επιχείρησής του.
3. Οι πάσης φύσεως λογιστικές εργασίες θα διεκπεραιώνονται ταχύτατα.
4. Οι διαδικασίες καταβολής επιστροφών φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ θα απλουστευθούν και θα επιταχυνθούν.
5. Θα εξαλειφθεί πλήρως το φαινόμενο της έκδοσης πλαστών τιμολογίων, διότι δεν θα υπάρχει πλέον δυνατότητα έκδοσης τιμολογίων εν αγνοία του εμφανιζόμενου ως λήπτη, ούτε δυνατότητα καταχώρησης τιμολογίου εν αγνοία του εμφανιζόμενου ως εκδότη. Παράλληλα θα περιοριστούν σημαντικά και τα κρούσματα έκδοσης εικονικών τιμολογίων, καθώς τα στοιχεία των ηλεκτρονικά εκδιδόμενων τιμολογίων θα πρέπει να επιβεβαιώνονται και από τους λήπτες.
6. Θα γίνει άμεσος και ευκολότερος ο εντοπισμός ύποπτων συναλλαγών.

Από το newsroom του economico.gr

Περισσότερα νέα, ρεπορτάζ και αναλύσεις:ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ