Στην υποβάθμιση της Τουρκικής οικονομίας προχώρησε η Scope Ratings

Στην υποβάθμιση της τουρκικής οικονομίας σε Β+ από ΒΒ- προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης Scope Ratings, καταγράφοντας

Η Scope Ratings διαπιστώνει σημαντική επιδείνωση στο δημοσιονομικό και στο νομισματικό περιβάλλον της γειτονικής χώρας ενώ εκφράζει ανησυχία για τη μακροχρόνια βιωσιμότητα της τουρκικής οικονομίας.

Συγκεκριμένα, η υποβάθμισης της γειτονικής χώρας οφείλεται στην αύξηση του ρίσκου για τους κλάδους που έχουν έντονη παρουσία στο εξωτερικό και μεγάλη «έκθεση» σε υποτίμηση της τουρκικής λίρας – πιθανές εκροές κεφαλαίων.

«Αυτή η αλλαγή αξιολόγησης αντικατοπτρίζει τις εκτιμήσεις του Scope στις κατηγορίες “εγχώριος οικονομικός κίνδυνος”, “κίνδυνος δημοσίων οικονομικών” και “εξωτερικός οικονομικός κίνδυνος”», αναφέρει ο οίκος αξιολόγησης.

Καμία δημοσίευση για προβολή