Άρθρα του tag: φορείς δημοσίου

ηλεκτρονικό "μάτι"

Hλεκτρονικό “μάτι” σε όλους τους φορείς του Δημοσίου. Το κράτος θα μπορεί σε πραγματικό χρόνο να γνωρίζει κινήσεις και διαθέσιμα της κεντρικής διοίκησης και...

Μέχρι και σήμερα το Δημόσιο δεν γνωρίζει την περιουσιακή κατάσταση των φορέων του, είτε αυτή είναι κινητή είτε ακίνητη. Βέβαια, η υποχρέωση πλέον των φορέων να τηρούν λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος...
φορείς Δημοσίου

Έρχονται “αδιάφθοροι” σε όλους τους φορείς του Δημοσίου, τους Δήμους και τις Περιφέρειες. Οι αλλαγές στον έλεγχο των δαπανών άνω των 300.000 ευρώ

Έρχονται "αδιάφθοροι" σε όλους τους φορείς του Δημοσίου, στις περιφέρειες και στους δήμους και μάλιστα άμεσα. Ενδεικτικό των κυβερνητικών προθέσεων είναι ότι στο νέο νομοσχέδιο «Σύστημα εσωτερικού ελέγχου των φορέων της γενικής...