Άρθρα του tag: Japan Bank of International Cooperation

Με Ιαπωνικές επενδυτικές τράπεζες συζητά η κυβέρνηση για τη συγκρότηση της Αναπτυξιακής Τράπεζας

Στόχος της Κυβέρνησης είναι η Αναπτυξιακή Τράπεζα να αποτελέσει το κεντρικό εργαλείο αναπτυξιακής στρατηγικής, ενώ σχεδιάζονται διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία.