Άρθρα του tag: κούρεμα ενοικίων

φτηνές μεταβιβάσεις

Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες για να τους πιστωθεί στο Τaxisnet το 30% των απωλειών από το κούρεμα των ενοικίων

To δημόσιο θα καλυψει το 30% των απωλειών που υπέστησαν οι ιδιοκτήτες από τη μείωση των ενοικίων. Το ποσό δεν θα επιστραφεί στους δικαιούχους, αλλά θα συμψηφιστεί με υποχρεώσεις όπως ο φόρος εισοδήματος ή ο ΕΝΦΙΑ.