Άρθρα του tag: Μικρές επιχειρήσεις

Μικροδάνεια έως 25.000 ευρώ σε φυσικά πρόσωπα και μικρές επιχειρήσεις από ιδρύματα εκτός τραπεζικού συστήματος

Τα μικροδάνεια θα δίνονται με πολύ χαμηλά, σχεδόν επιδοτούμενα, επιτόκια και η κάθε περίπτωση αιτούντος χρηματοδότηση θα αξιολογείται από το ίδρυμα μικροχρηματοδοτήσεων.

Τάσεις φυγής προς τη Βουλγαρία και τη Βόρεια Μακεδονία συνεχίζουν να έχουν οι μικρές επιχειρήσεις

Συνεχίζουν να φεύγουν προς τη Βουλγαρία, σύμφωνα με τα Επιμελητήρια Κιλκίς και Σερρών, μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες λόγω της υψηλής φορολόγησης και του κόστους παραγωγής στη χώρα μας.

Μέτρα για τη στήριξη της μικρής επιχειρηματικότητας και τους αγρότες ανακοινώνει ο Δραγασάκης

«H κυβέρνηση είναι έτοιμη να αυξήσει, αν χρειαστεί, τα κίνητρα που υπάρχουν για την προσέλκυση στη χώρα μας ενδοομιλικών δραστηριοτήτων εκεί που υπάρχουν σχετικές δυνατότητες'' δηλώνει ο υπουργός.

Παγίδα για τις μικρές επιχειρήσεις η αύξηση του κατώτατου μισθού

Παγίδα για τις μικρές επιχειρήσεις η αύξηση του κατώτατου μισθού που δημιουργεί έναν νέο πόρο υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων, χωρίς παράλληλες ελαφρύνσεις.

Χορήγηση μικροπιστώσεων έως 25.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις

Το δρόμο για τη χορήγηση μικροπιστώσεων, δηλαδή δανείων έως 25.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, ανοίγει το σχέδιο νόμου «Χορήγηση Μικροχρηματοδοτήσεων».