Θετικά αξιολογεί η Morgan Stanley την πρόταση της ΤτΕ για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων

Θετικά αξιολογεί η Morgan Stanley την πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων, η οποία δημοσιοποιήθηκε χθες. Παρόλα αυτά, η τράπεζα επισημαίνει ότι υπάρχουν ακόμα κάποιες κρίσιμες ερωτήσεις.

Χρησιμοποιώντας το παράδειγμα που παρατίθεται από την ΤτΕ, υπολογίζει την υπονοούμενη αξία αγοράς για τα καταγγελμένα NPEs που θα μεταφερθούν στα 42,4 σέντς ανά δολάριο.

Οι κρίσιμες λεπτομέρειες της πρότασης:

* Τα δάνεια θα μεταφερθούν στην καθαρή λογιστική αξία (καθαρή από προβλέψεις)

* Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (DTC) που θα μεταφερθούν θα καλύψουν επιπρόσθετες ζημιές έτσι ώστε η αξία των NPEs να προσεγγίσει την πραγματική αξία.

* Για να ολοκληρωθεί η μεταφορά το SPV θα τιτλοποιήσει τα δάνεια σε τρεις κατηγορίες (senior, mezzanine και equity).

* Το equity θα αποδοθεί στις τράπεζες και το Δημόσιο.

* Οι ιδιώτες επενδυτές θα αγοράσουν τα senior και mezzanine.

* Το DTC θα απορροφήσει επιπρόσθετες ζημιές, κάτι που αυξάνει την πιθανότητα αποπληρωμής των υψηλότερων κλάσεων.

Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι τα εξής:

1. Χρησιμοποιώντας το ενδεικτικό παράδειγμα που παρέθεσε η ΤτΕ και καταλήγει πως η τεκμαρτή αγοραστική αξία για τα NPEs που θα μεταφερθούν στο SPV διαμορφώνεται στα 42,4 σέντς στο δολάριο. Eίναι αυτή η σωστή τιμή;

2. Χρησιμοποιώντας το παράδειγμα, o δείκτης NPE μετά τη μεταφορά διαμορφώνεται στο 32,9% με κάλυψη 41,0%. Αυτό ελευθερώνει τις τράπεζες στο να δανείσουν και είναι αρκετό για τη βελτίωση της επενδυτικής εμπιστοσύνης;

3. Η Τράπεζα της Ελλάδος αναμένει ότι η συμμετοχή του DTC στα εποπτικά κεφάλαια θα μειωθεί στο 30% από 57% σήμερα. Αυτό βοηθά τις τράπεζες να προχωρήσουν σε πιο επιθετική εκκαθάριση των βιβλίων τους;

4. Χρησιμοποιώντας το παράδειγμα, η ΤτΕ δηλώνει ότι ο δείκτης CET1 μειώνεται κατά 3% σε μέσο όρο. Πώς θα αντικατασταθεί αυτό το κεφάλαιο αν υπάρχει έλλειμμα έναντι των κανονιστικών απαιτήσεων;

5. Θα εγκριθεί η πρόταση από τον SSM;

Από το newsroom του economico.gr

Περισσότερα νέα, ρεπορτάζ και αναλύσεις:[home]

Καμία δημοσίευση για προβολή