Δάφνη Γρηγοριάδη

Το Eπίδομα γέννας και η σχέση του με την ανάπτυξη

Επίδομα γέννας: Ύψους 2.000 ευρώ   θα δίνεται για  κάθε παιδί που θα  έχει γεννηθεί στην Ελλάδα από 1ης Ιανουαρίου 2020. Πρόκειται για μια κίνηση επιβράβευσης των νέων οικογενειών στην προσπάθεια καταπολέμησης της υπογεννητικότητας, παρά  προτροπής. Πρόκειται για νέο εφάπαξ ποσό το οποίο θα καταβάλλεται  σε δύο δόσεις.

Το θετικό στοιχείο είναι πως: Tο συγκεκριμένο επίδομα έχει αρκετά διευρυμένα κριτήρια και στην ουσία “πιάνει” την πλειοψηφία, μιας και απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση του είναι το εισόδημα έως 40.000 ευρώ.

Η σχέση υπογεννητικότητας – ανάπτυξης: Aπαραίτητη προϋπόθεση της βιώσιμης  ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας είναι οι υγιείς πληθυσμιακές βάσεις, καθώς μικρή μέση ηλικία του πληθυσμού σημαίνει μεγάλο τμήμα του πληθυσμού ως ενεργούς πολίτες στην παραγωγή, αλλά και ως προς την ροπή προς κατανάλωση. Δυστυχώς η υπογεννητικότητα είναι μία από τις  αιτίες που η χώρα μας βρίσκεται στις τελευταίες  θέσεις  της Ευρωπαϊκής κατάταξης στα επίπεδα παραγωγικότητας και ρυθμού ανάπτυξης.

Διττός ο λόγος: Aφ’ ενός εξαιτίας του σκληρού  εργασιακού μοντέλου της χώρας που προέκυψε από την  κρίση και αφετέρου εξαιτίας της υπογεννητικότητας.

Το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού: Στην Ελλάδα ο περισσότερος πληθυσμός έχει συνταξιοδοτηθεί. Αυτό σημαίνει πως η Ελλάδα  έχει λιγότερους ενεργούς πολίτες (μη συνταξιοδοτημένους) από ότι θα έπρεπε, γεγονός που καθιστά την άνοδο της παραγωγικότητας και την βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων δυσκολότερη. Το γεγονός αυτό επιδεινώθηκε τα χρόνια της βαθιάς ύφεσης. Έτσι, η πορεία της Ελληνικής οικονομίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους συνταξιούχους και το  15% του ΑΕΠ προορίζεται για πληρωμές συντάξεων.

Το επίδομα: Στοχεύει στην έκτακτη ενίσχυση των οικογενειών δίνοντας τους ένα bonus για τα πρώτα έξοδα, αλλά και στην προσπάθεια μεσο-μακροπρόθεσμης βελτίωσης του εργασιακού τομέα ώστε να αντιστραφεί η παραπάνω κατάσταση.

Στην Ευρώπη: Tα 2/3 των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν δημιουργήσει πολιτικές που αποσκοπούν στην αύξηση του πληθυσμού, από την παροχή κινήτρων σε μετρητά έως την άδεια που καταβάλλεται στις μητέρες. Πόσο αποτελεσματικές είναι όμως;

H Iταλία: To 2015 δημιούργησε επίδομα ύψους 800 ευρώ ανά ζευγάρι ανά γέννηση το οποίο όμως  φαίνεται να μην έχει αποτέλεσμα καθώς η  χώρα εξακολουθεί να έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά γονιμότητας στην ΕΕ.

Η Γαλλία: Είναι μια χώρα  που είχε την μεγαλύτερη επιτυχία στη στήριξη του ποσοστού γονιμότητάς της, καθώς έχει ενσωματώσει διάφορες  κοινωνικές πολιτικές, συνεκτικές μεταξύ τους . Αυτό σημαίνει ότι τα μέτρα που βοηθούν τις οικογένειες δεν επηρεάζονται αρνητικά από άλλες πολιτικές όπως οι φορολογικοί συντελεστές. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια  έχει παρατηρηθεί και στην Γαλλία  μείωση των νέων γεννήσεων.