Το Καρτουν του economico

Το Καρτουν του economico

Ο (Αριστερός) κύριος Μonopoly!