Το σχέδιο της Τράπεζας της Ελλάδας για τα κόκκινα δάνεια σχολιάζει η Deutsche Bank

Το σχέδιο για τη μείωση των κόκκινων δανείων σχολιάζει η Deutsche Bank, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν τρία σημεία που χρίζουν περαιτέρω εξηγήσεων.

Η γερμανική τράπεζα αναφέρει σε σημείωμα της ότι το σχέδιο της Τράπεζας της Ελλάδας αποτελεί μια θετική πρωτοβουλία, ωστόσο επισημαίνει ότι μένουν να απαντηθούν τρία ερωτήματα σχετικά με την κεφαλαιακή δομή και αποτίμηση, τα οποία είναι τα εξής:

α) Η τιμή μεταφοράς. Το επίπεδο στο οποίο το ενεργητικό τελικά θα μεταφερθεί είναι καθοριστικό, καθώς θα επηρεάσει το κόστος των ομολόγων υψηλής εξασφάλισης και τη βιωσιμότητα ου Οχήματος Ειδικού Σκοπού. Η τράπεζα υποθέτει ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια θα πρέπει να ανακτηθούν.

β) Η κεφαλαιακή διάρθρωση του Οχήματος Ειδικού Σκοπού: Η κατανομή μεταξύ senior (υψηλής εξασφάλισης), mezzanine και junior ομολόγων θα επηρεάσει επίσης τη βιωσιμότητα του οχήματος. «Αν και οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις θα προσέφεραν στήριγμα στο όχημα, όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό των mezzanine ομολόγων, τόσο πιο βιώσιμo θα είναι το SPV» σημειώνει.

γ) Ο κεφαλαιακός αντίκτυπος στις τράπεζες: Η Deutsche Bank σημειώνει ότι ο αντίκτυπος στα κεφάλαια της τάξης των 300 μ.β που υπολογίζει η Τράπεζα της Ελλαδας μπορεί να αφήσει μερικές από τις τράπεζες σε σχετικά ασθενέστερη θέση. Τράπεζες με υψηλούς κεφαλαιακούς δείκτες όπως η Alpha Bank και η Εθνική Τράπεζα βρίσκονται σε καλύτερη θέση.

Από το newsroom του economico.gr

Περισσότερα νέα, ρεπορτάζ και αναλύσεις:ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Πάρτε θέση στις αγορές τώρα.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ: Οι απόψεις, τα σχόλια και οι ιδέες που εκφράζονται στο συγκεκριμένο άρθρο δεν αποσκοπούν να προτρέψουν τους επενδυτές σε αγοραπωλησίες μετοχικών τίτλων, παραγώγων προϊόντων, νομισμάτων, ομολόγων, εμπορευμάτων ή άλλων επενδυτικών εργαλείων. Τα σχόλια του συγκεκριμένου άρθρου είναι απόψεις πάνω στην τεχνική συμπεριφορά των αγορών και οι συγγραφείς δεν φέρνουν καμία ευθύνη για όποιες ζημιές θα μπορούσαν να προκληθούν σε χαρτοφυλάκια επενδυτών από συναλλαγές σε κάθε είδους επένδυση. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικό σκοπό μόνο. Ο ιστότοπος δεν παρέχει συμβουλές χρηματοοικονομικού ενδιαφέροντος, αλλά εκφράζει απόψεις και μόνον. Ο ιστότοπος ΔΕΝ ΕΠΟΠΤΕΥΕΤΑΙ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Ο παραλήπτης της τρέχουσας πληροφόρησης θα πρέπει να συμβουλευτεί και να συζητήσει με την χρηματιστηριακή του εταιρία , την τράπεζα του, ή οποιονδήποτε άλλο φορέα της αρεσκείας του προκειμένου να διαμορφώσει μία ανεξάρτητη κρίση προτού προβεί σε οποιαδήποτε επενδυτική κίνηση.