“Ρίχνει”τις προβλέψεις της για κέρδη και τιμές μετοχών των ελληνικών τραπεζών η Goldman Sachs

Αναθεωρεί τις προβλέψεις της για την κερδοφορία και τις τιμές των μετοχών των ελληνικών τραπεζών η Goldman Sachs:

Για την Alpha Bank διατηρεί θετική σύσταση αγοράς με μείωση της τιμής-στόχου για την  στα 1,34 ευρώ από 1,37 ευρώ (μείωση 2,2%). Από τα στοιχεία προκύπτει ότι η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της τράπεζας για φέτος και το 2021 θα είναι αρνητική της τάξεως του 6,5% και -15% για το 2021.

Για την Εθνική Τράπεζα η σύσταση είναι ουδέτερη με μείωση της τιμής-στόχου στα 1,91 ευρώ από 2,22 ευρώ πριν (μείωση14%). Από τα στοιχεία προκύπτει ότι η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της τράπεζας για φέτος θα είναι θετική στο 8,6% αλλά το 2021 θα είναι αρνητική της τάξεως του -12,4% για το 2021.

Για την Τράπεζα Πειραιώς η σύσταση παραμένει ουδέτερη και η τιμή-στόχος μειώνεται στα 1,15 ευρώ από 1,31 ευρώ (μείωση12%). Από τα στοιχεία προκύπτει ότι η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της τράπεζας για φέτος θα είναι αρνητική στο -7,2% και το 2021 θα είναι αρνητική της τάξεως του -17,4%.

Για την Eurobank η σύσταση παραμένει ουδέτερη αλλά η τιμή-στόχος τοποθετείται πλέον στα 0,72 ευρώ από 0,69 ευρώ πριν ή 4% υψηλότερα. H Goldman Sachs υπολογίζει ότι ο δείκτης τιμής προς κέρδη για την τράπεζα θα είναι 28 φορές φέτος και 7,6 φορές το 2021 με δείκτες τιμής προς ενσώματη λογιστική αξία 0,22 φορές φορές για τη διετία 2020-2021. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι η αποδοτικότητα του ενεργητικού της τράπεζας για φέτος θα είναι θετική στο +0,06% και το 2021 θα είναι της τάξεως του 0,23%.

Ως αιτίες για την υποβάθμιση των τιμών – στόχων των ελληνικών τραπεζώμ η Goldman Sachs υπολογίζει: το σημαντικά αυξημένο πιστωτικό κόστος, τις πιο αδύναμες προοπτικές στα έσοδα, με χαμηλότερους όγκους δανείων,τα μειωμένα ποσοστά περιθωρίων και προμήθειών, έναντι του σταθερού κόστους.