Απελευθερώνεται η ίδρυση και λειτουργία ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων από το υπουργείο Παιδείας

Σύμφωνα με την υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως, με το νέο νομοσχέδιο απεμπολούνται εξουσίες από το υπουργείο Παιδείας προς τα πανεπιστήμια.

Το υπουργείο Παιδείας με το νέο νομοσχέδιο δημιουργεί μία νέα ενισχυμένη ανεξάρτητη αρχή θα ονομάζεται Εθνική Αρχή για την Ανώτατη Εκπαίδευση και θα αποτελέσει τον πρώτο και σημαντικότερο κόμβο για την αναδιάρθρωση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η Νίκη Κεραμέως προχωρά σε αλλαγή  του ακαδημαϊκού χάρτη που στο παρελθόν διαμορφώθηκε από συμφέροντα τοπικού χαρακτήρα και πολιτικές σκοπιμότητας.

Το νομοσχέδιο αφορά και ζητήματα στρατηγικού σχεδιασμού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αναλυτικά τα κριτήρια θα καθοριστούν από την ίδια την αρχή προς την ηγεσία του υπουργείου παιδείας.

Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση εισέρχεται σε μία νέα φάση εξωστρέφειας.

Παράλληλα το υπουργείο έχοντας ως στόχο την ανάγκη προσέλκυσης φοιτητών από το εξωτερικό, πρόκειται να προχωρήσει σε πρωτοβουλίες όπως τα καλοκαιρινά προγράμματα σπουδών, όπου φοιτητές θα συνδυάζουν τις σπουδές με τις διακοπές, καθώς και τις συνέργειες μεταξύ ελληνικών και ξένων ΑΕΙ, η απελευθέρωση των προγραμμάτων σπουδών και η ίδρυση ξενόγλωσσων τμημάτων.

Ήδη λειτουργεί το πρώτο αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου είναι πλέον πραγματικότητα. Το «BA Program in the Archaeology, History and Literature of Ancient Greece», έχει ήδη προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον διεθνώς, αποδεικνύοντας ότι η χώρα μας είναι ο πλέον κατάλληλος τόπος για τη διδασκαλία του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, της ιστορίας και της αρχαίας ελληνικής γραμματείας σε ξένους φοιτητές.

Τέλος σε ότι αφορά στα κολέγια προωθείται η επαναφορά της δυνατότητας αναγνώρισης της επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κρατών – μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών.

Περισσότερα σε λέξεις

Οι ισοδυναμίες των πτυχίων κολεγίων που θα είναι παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων θα εκδίδει το νεοσύστατο Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Κοινοτικής Νομοθεσίας (που είχε αντικαταστήσει το αρμόδιο ΣΑΕΠ) και την επαγγελματική ισοδυναμία τα επιμελητήρια, σύλλογοι ή επαγγελματικοί σύλλογοι του κάθε επαγγέλματος.

Η αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης κράτους-μέλους της EE ή τρίτης χώρας με αυτόν που απονέμεται στο πλαίσιο του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος παρέχει στον δικαιούχο τη δυνατότητα να αποκτήσει στην Ελλάδα πρόσβαση και συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα ως μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος με τις ίδιες προϋποθέσεις ή όρους με τους κατόχους συγκρίσιμων τίτλων του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος, εκτός των περιπτώσεων που απαιτούνται αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα και ειδικά για θέσεις καθηγητών ΑΕΙ, ερευνητών και ειδικού επιστημονικού προσωπικού.

Μέχρι σήμερα οι μεγάλες χρονικές καθυστερήσεις στη λειτουργία του ΣΑΕΠ, κρατούν παγιδευμένους χιλιάδες απόφοιτους και θέτουν ευθέως ζητήματα συμβατότητας του ελληνικού δικαίου με τις υποχρεώσεις που απορρέουν για τα κράτη – μέλη από το ενωσιακό δίκαιο.

Περισσότερα νέα, ρεπορτάζ και αναλύσεις: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ