Δεν πείθονται οι Έλληνες επιχειρηματίες να προχωρήσουν σε νέες επενδύσεις ...

Η υπερφορολόγηση, η αδυναμία χρηματοδότησης και η γραφειοκρατία φρενάρουν τις επενδύσεις των Ελληνικών επιχειρήσεων.

Η υψηλή φορολογία και η επιφυλακτικότητα, που προκάλεσε η πολυετής κρίση, καθηλώνουν τις επενδύσεις και κρατούν σε τροχιά «ήπιας» ανάπτυξης τις εγχώριες επιχειρήσεις, παρά την σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας, που έφερε η μακροχρόνια «δίαιτα» στα κόστη.

Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της ετήσιας έρευνας, που διεξάγει η Grant Thornton, αναλύοντας τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία 8.000 επιχειρήσεων από 92 κλάδους της οικονομίας για το χρονικό διάστημα 2011-2017. Τα παραπάνω στοιχεία συσχετίζονται στην έρευνα με τις προσδοκίες των επιχειρηματιών για τους επόμενους 12 μήνες, αναφορικά με την εξέλιξη πωλήσεων, κερδοφορίας, επενδύσεων και απασχόλησης.

Βασική στρατηγική επιβίωσης των ελληνικών επιχειρήσεων

Η έρευνα διαπιστώνει ότι βασική στρατηγική επιβίωσης των ελληνικών επιχειρήσεων στα χρόνια της κρίσης αποτέλεσε η μείωση στα κόστη. Ταυτόχρονα, αρκετές επιχειρήσεις κατάφεραν να αλλάξουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο, εστιάζοντας σε νέες δραστηριότητες.

Η μείωση στα κόστη είχε ως αποτέλεσμα, η κερδοφορία των εταιρειών του δείγματος να αυξηθεί κατά 16%, το 2017, την ώρα που οι πωλήσεις αυξήθηκαν μόλις κατά 4%. Αύξηση πωλήσεων, κατά την ίδια χρήση, πέτυχαν 6 στις 10 επιχειρήσεις του δείγματος. Εξ αυτών οι 4 κατάφεραν να την μετατρέψουν και σε βελτίωση της λειτουργικής τους κερδοφορίας.

Οι παραπάνω επιδόσεις καθιστούν αισιόδοξους τους επιχειρηματίες για τις μελλοντικές τους δραστηριότητες. Περίπου το 60% του δείγματος πιστεύει ότι κατά τους επόμενους 12 μήνες θα καταφέρει να αυξήσει, τόσο τα έσοδα, όσο και την κερδοφορία της επιχείρησής του. Παρ όλα αυτά, οι επιχειρηματίες εμφανίζονται διστακτικοί να αυξήσουν τις θέσεις απασχόλησης και τους μισθούς, θεωρώντας ότι η ως τώρα ανάπτυξη εργασιών και κερδοφορίας δεν είναι ακόμη επαρκής.

Περισσότερα σε λέξεις

Οι ελληνικές επιχειρήσεις συνεχίζουν να εστιάζουν, σύμφωνα με την έρευνα, στον περιορισμό του κόστους και είναι επιφυλακτικές στο να χρησιμοποιήσουν κεφάλαια για λειτουργικούς ή επενδυτικούς σκοπούς. Από την έρευνα προκύπτει ότι μόλις το 4% των πωλήσεων επανεπενδύεται, το οποίο κατά βάση φαίνεται να αφορά στη συντήρηση του υφιστάμενου παραγωγικού εξοπλισμού.

Η ίδια τάση φαίνεται να κυριαρχεί και για τους επόμενους 12 μήνες, καθώς 8 στους 10 Έλληνες επιχειρηματίες απάντησαν ότι δεν προτίθενται να προχωρήσουν σε σημαντικές επενδύσεις, ενώ μόλις 5 στους 10 απέδωσαν την παραπάνω επιφυλακτικότητα στη δυσκολία εύρεσης χρηματοδότησης. Η εύρεση χρηματοδότησης, δηλαδή, φαίνεται να απασχολεί στρατηγικά, είτε τους λίγους που σχεδιάζουν επενδύσεις, είτε όσους έχουν πρόβλημα επιβίωσης.

Το 60% των κερδών πηγαίνει σε φόρους

Η πλειονότητα των εγχώριων επιχειρηματιών (7 στους 10 σύμφωνα με την έρευνα) συμφωνεί στην διαπίστωση ότι η υψηλή φορολογία αποτελεί βασικό εμπόδιο ανάπτυξης. Σύμφωνα με την Grant Thornton η παραπάνω διαπίστωση δεν είναι αυθαίρετη καθώς από τη μελέτη των απολογιστικών στοιχείων διαπιστώνεται ότι το 60% των συνολικών κερδών κατευθύνεται σε φόρους.

Επιπρόσθετα, λόγω του μικρού μεγέθους της αγοράς και του πλήθους των πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων η φορολογική επιβάρυνση είναι ιδιαίτερα δυσανάλογη. Μόλις το 10% των – μεγάλων- επιχειρήσεων επιβαρύνεται με το 88% των φόρων της τελευταίας χρήσης.

Η έλλειψη χρηματοδότησης μπλοκάρει τις επενδύσεις

Τα κέρδη που απομένουν, μετά από φόρους, δεν είναι ικανά να χρηματοδοτήσουν νέες επενδύσεις. Παράλληλα, η έρευνα διαπίστωσε ότι δεν εισρέουν στις επιχειρήσεις σημαντικά ποσά νέων κεφαλαίων, είτε από τους μετόχους, είτε από εξωτερικές πηγές.

Ως εκ τούτου, συμπεραίνεται ότι οι επιχειρήσεις έχουν μάθει να λειτουργούν σε συνθήκες έλλειψης χρηματοδότησης. Χαρακτηριστικό είναι ότι μόνο μια στις δέκα σχεδιάζει να αναπτυχθεί χρησιμοποιώντας νέες πηγές χρηματοδότησης. Αντίθετα, η πλειοψηφία, (σ.σ. περίπου 7 στις 10) σχεδιάζουν εσωστρεφείς στρατηγικές ανάπτυξης, όπως η βελτίωση εσωτερικών διαδικασιών ( δράσεις marketing, βελτιστοποίηση εσωτερικών διαδικασιών, αναχρηματοδότηση δανεισμού, ψηφιακός μετασχηματισμός)

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, σε αντίθεση με την παγκόσμια τάση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για τους Έλληνες επιχειρηματίες καθώς προτάσσεται μόλις από το 11% των ερωτηθέντων.

Ταυτόχρονα, μόνο 3 στους 10 θέτουν ως προτεραιότητα επενδυτικές στρατηγικές για την ανάπτυξή τους. Στρατηγικές δηλαδή που περιλαμβάνουν την ανάπτυξη νέων προϊόντων, αγορών και εξαγορών, εύρεση νέας χρηματοδότησης και επένδυση σε εξειδικευμένο προσωπικό .

Ανασταλτικά στις νέες επενδύσεις λειτουργούν τα χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα, όπως η γραφειοκρατία και το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Από το newsroom του economico.gr

Περισσότερα νέα, ρεπορτάζ και αναλύσεις:ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ