Δεύτερο "καμπανάκι" από τον ΣΕΒ για την προστασία των επιχειρήσεων από τον κίνδυνο των "κόκκινων δανείων"

Ο ΣΕΒ επανέρχεται στο ζήτημα της διαχείρισης της επιχειρηματικής αποτυχίας με την έκθεσή του ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ & ΠΡΟ-ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ – Δεύτερο καμπανάκι για τη «δεύτερη ευκαιρία».

Όπως τονίζει ο σύνδεσμος, η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια άλλων καθυστερήσεων. Όσο καθυστερεί η μείωση των επιχειρηματικών «κόκκινων δανείων» και η αποδέσμευση ρευστότητας τότε:

 • Διατηρείται σε υψηλά επίπεδα ο φόβος της επιχειρηματικής αποτυχίας και θα συνεχίσει να εκκρεμεί η ανάκαμψη μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων που σήμερα, ακόμα μπορούν να διασωθούν.
 • Δεν θα συνοδευτεί η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας από υγιή ανάπτυξη της ιδιωτικής χρηματοδότησης,
 • Δυσχεραίνεται, η προσέλκυση των στελεχών που θα διοικήσουν την εξυγίανση των επιχειρήσεων που το έχουν ανάγκη
 • Δημιουργούνται περαιτέρω εμπόδια στην αύξηση της απασχόλησης και της φορολογητέας ύλης.

Ένα πλαίσιο που υποστηρίζει την ταχεία οικονομική επαναδραστηριοποίηση όσων έχουν πτωχεύσει έντιμα είναι απαιτητό τόσο για κοινωνικούς όσο και για πρακτικούς λόγους. Η πρόταση του ΣΕΒ είναι δομημένη σε πέντε άξονες:

1. Ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διαχείρισης της αφερεγγυότητας.

2. Διασφάλιση λειτουργικού πλαίσιο προσωπικής πτώχευσης, προστατευμένο από καταχρήσεις και που προσφέρει πραγματική δεύτερη ευκαιρία, ειδικά σε έντιμους και επιμελείς επιχειρηματίες που βαρύνονται από χρέη προερχόμενα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

3. Άρση των σημαντικών φορολογικών εμποδίων και αντικινήτρων στις προσπάθειες διάσωσης αξίας προς όφελος των οφειλετών, πιστωτών, εργαζομένων και τελικά του ίδιου του Δημοσίου.

4. Ευθυγράμμιση με το ενωσιακό δίκαιο του πλαισίου που αναζητά σε φυσικά πρόσωπα χρέη επιχειρήσεων προς το δημόσιο και οι δρακόντειες προβλέψεις του οποίου πλέον αποτρέπουν κάθε έλλογο στέλεχος από την εμπλοκή σε εγχειρήματα διάσωσης επιχειρήσεων.

5. Συμπλήρωση και ολοκλήρωση παρεμβάσεων που να διασφαλίζουν ότι οι διαγραφές απαιτήσεων από τράπεζες μπορούν να προχωρήσουν και ότι η εκποίηση περιουσιακών στοιχείων οφειλετών γίνεται με πλήρη διαφάνεια.

Ενδεικτικά, από τις εργασίες της Ομάδας Πτωχευτικού και της Επιτροπής Φορολογικών του ΣΕΒ καταγράφεται η ανάγκη για κρίσιμες παρεμβάσεις στις ακόλουθες περιοχές:

Περισσότερα σε λέξεις

 • Διασφάλιση ότι επιχειρήσεις που έχουν πτωχεύσει αλλά βρίσκονται σε λειτουργία μπορούν να διασωθούν ακόμα και όταν δε συνεργάζονται οι διοικήσεις τους.
 • Σαφή κριτήρια στις πτωχευτικές διαδικασίες που να προστατεύουν πιστωτές αλλά και τους μετόχους επιχειρήσεων που ακόμα διατηρούν θετική οικονομική αξία.
 • Οι διαδικασίες εκποίησης να έχουν σε όλες τις περιπτώσεις την εμπιστοσύνη των πιστωτών, ταχύτητα, ευελιξία, διαφάνεια και να εξασφαλίζουν την ταχεία ανάκτηση της μεγαλύτερης δυνατής αξίας.
 • Ο «εξωδικαστικός» να γίνει πραγματικά εξωδικαστικός για μικρές επιχειρήσεις με χρέη κυρίως προς το δημόσιο και τις τράπεζες, ενώ και οι διαδικασίες εξυγίανσης μεγαλύτερων επιχειρήσεων να βελτιωθούν σε κρίσιμα σημεία. Και στις δυο περιπτώσεις το κράτος να διαγράφει και αυτό απαιτήσεις ισότιμα και ακολουθώντας τις διαγραφές που προτείνει ο ιδιωτικός τομέας, ενώ η αναζήτηση ευθυνών στα στελέχη που διαγράφουν οφειλές να προαπαιτεί την δίωξη τους και από τον εργοδότη τους.
 • Η «δεύτερη ευκαιρία» για τους έντιμους που βαρύνονται από χρέη προερχόμενα από επιχειρηματική δραστηριότητα να είναι πραγματική, αυτόματη και να μην περιορίζει αναίτια τη μελλοντική επαγγελματική δραστηριότητα.
 • Να απομακρυνθούν τα πολλά και σημαντικά φορολογικά εμπόδια και αντικίνητρα που ορθώνει το κράτος στις προσπάθειες διάσωσης αξίας προς όφελος των οφειλετών, πιστωτών, εργαζομένων και τελικά του ίδιου του δημοσίου, όπως ενδεικτικά να επιστρέφεται ο ΦΠΑ που αναλογεί σε διαγραφόμενες απαιτήσεις, όπως ορίζει και πρόσφατη απόφαση του ΣΤΕ, και η σχετική ζημιά να συμψηφίζεται με τα κέρδη των επόμενων, τουλάχιστον, 10 ετών.
 • Να εκλογικευτεί το πλαίσιο που αναζητά σε φυσικά πρόσωπα χρέη επιχειρήσεων προς το δημόσιο και οι δρακόντειες προβλέψεις του οποίου πλέον αποτρέπουν κάθε έλλογο στέλεχος από την εμπλοκή σε εγχειρήματα διάσωσης επιχειρήσεων. Ενδεικτικά, η αναζήτηση ευθύνης σε στελέχη για οφειλές τις οποίες δεν μπορεί να καταβάλει η επιχείρηση ειδικά όταν αυτή βρίσκεται υπό εξυγίανση ή που προκύπτουν από εξωλογιστικό προσδιορισμό να προαπαιτεί απόδειξη δόλου ή/και αμέλειας καθώς και αναλογικό επιμερισμό.

Από το newsroom του ecοnomico.gr σε συνεργασία με το newmoney

Περισσότερα νέα, ρεπορτάζ και αναλύσεις:ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ