Έντοκα Γραμμάτια: Το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε 812,5 εκατ., υπερκαλύπτοντας κατά 2,83% τη ζήτηση

Το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε σήμερα το ποσό των 812,5 εκατ. ευρώ από τη δημοπρασία έντοκων γραμματίων διάρκειας 26 βδομάδων.

Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 0,02% από το 0,13% που ήταν στην προηγούμενη δημοπρασία. Η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 2,83 φορές από 2,81 στην προηγούμενη δημοπρασία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ:

Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 625 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 0,02%. Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 1.766 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,83 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων Ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2020, στις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

 

Καμία δημοσίευση για προβολή