Η Eurobank αναλύει τους λόγους που παραμένει στάσιμο το οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα

Στάσιμο παρέμεινε ουσιαστικά το οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα, αφού ο σχετικός δείκτης επιβαρύνθηκε από το διογκωμένο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών και την πτώση των καταθέσεων.

Όπως αναφέρει η Eurobank στο εβδομαδιαίο της δελτίο για την οικονομία με τίτλο «7 ημέρες οικονομία», τα ανεπαρκή μέτρα και η επιβράδυνση στις εξαγωγές θα οδηγήσει ενδεχομένως σε περαιτέρω διεύρυνση του ελλείμματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.

Ειδικότερα, ο μέσος όρος του δείκτη οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα (στοιχεία ΙΟΒΕ) έμεινε οριακά αμετάβλητος το 1ο τρίμηνο 2019. Συγκεκριμένα, διαμορφώθηκε στις 100,7 μονάδες δείκτη (ΜΔ) από 100,8 ΜΔ το προηγούμενο τρίμηνο.

Οι δείκτες εμπιστοσύνης στις υπηρεσίες και τις κατασκευές παρουσίασαν πτώση, ενώ οι αντίστοιχοι δείκτες στη βιομηχανία και τους καταναλωτές – με τον τελευταίο να ανέρχεται σε υψηλό 37 τριμήνων – κινήθηκαν ανοδικά. Τέλος, ο δείκτης εμπιστοσύνης στο λιανικό εμπόριο σημείωσε οριακή μείωση το 1ο τρίμηνο 2019.

O δείκτης οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα, έπειτα από την ολοκλήρωση του 3ου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και το υψηλό 42 τριμήνων, κινήθηκε πτωτικά το 4ο τρίμηνο 2018 και το 1ο τρίμηνο του τρέχοντος έτους έμεινε στάσιμος.

Το εν λόγω αποτέλεσμα, πέραν από ένα ποσοστό διόρθωσης, δύναται να ερμηνευτεί από τις καθυστερήσεις που σημειώνονται στην εφαρμογή των συμφωνηθέντων μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας και από τις τρέχουσες προβλέψεις για επιβράδυνση του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης σημαντικών εμπορικών εταίρων της Ελλάδος.

Αύξηση του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών και πτώση των καταθέσεων

Έπειτα από τη μεγάλη προσαρμογή της περιόδου 2007-2015 (14,4 ποσοστιαίες μονάδες (ΠΜ) του ΑΕΠ), τα τελευταία τρία χρόνια καταγράφηκε διεύρυνση του ελλείμματος από -0,8% ως ποσοστό του ΑΕΠ το 2015 στο -2,9% το 2018.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν 1ον ότι προβλέπεται ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης για το 2019 (π.χ. εφαρμογή μέτρων δημοσιονομικής επέκτασης 0,5% του ΑΕΠ) και 2ον επιβράδυνση – για το ίδιο έτος – του ρυθμού αύξησης των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών, τότε το σενάριο για περαιτέρω διεύρυνση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών είναι πιθανό, διαπιστώνει η Eurobank στην τελευταία ανάλυσή της με τίτλο “7 ημέρες οικονομία”.

Περισσότερα σε λέξεις

Στην περίπτωση που επαληθευτεί αυτό το σενάριο, τότε θα χρειαστεί να καταγραφεί τουλάχιστον ισόποση αύξηση στα ισοζύγια πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων (αθροιστικά) έτσι ώστε να μη σημειωθεί αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών (τουλάχιστον σε απόλυτους όρους), προσθέτει.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών στην Ελλάδα παρουσίασε ετήσια διεύρυνση της τάξης των €486,6 εκατ. τον Ιανουάριο 2019. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος (ΤτΕ), το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών στην Ελλάδα παρουσίασε ετήσια διεύρυνση της τάξης των €486,6 εκατ. τον Ιανουάριο 2019.

Η εν λόγω εξέλιξη ήταν αποτέλεσμα της αύξησης του ελλείμματος των αγαθών κατά €213,2 εκατ. και της μείωσης των πλεονασμάτων των πρωτογενών και των δευτερογενών εισοδημάτων κατά €246,0 και €114,0 εκατ. αντίστοιχα. Τέλος, η ενίσχυση – κατά €86,6 εκατ. – του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών άσκησε πτωτική επίδραση στο έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.

Από το newsroom του economico.gr

Περισσότερα νέα, ρεπορτάζ και αναλύσεις:[home]

Καμία δημοσίευση για προβολή