Καταργείται η υποχρέωση των επιχειρήσεων να υποβάλουν αίτηση, προκειμένου να τους επιστραφεί φόρος εισοδήματος

Γρηγορότερα θα δίνονται στο εξής οι επιστροφές φόρου σε επιχειρήσεις, καθώς καταργείται η υποχρέωση που είχαν να υποβάλουν αίτηση, προκειμένου να τους επιστραφεί φόρος εισοδήματος.

Η σχετική απόφαση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ορίζει ότι «σε περίπτωση που με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο προς επιστροφή, παρέλκει η υποβολή έγγραφου αιτήματος του φορολογουμένου, όπως αυτό ορίζεται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4174/2013, καθόσον η δήλωση φορολογίας εισοδήματος επέχει θέση έγγραφου αιτήματος».

Πρακτικά, η υποχρέωση υποβολής ιδιαίτερης αίτησης για την επιστροφή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων, ο οποίος προκύπτει βάσει δήλωσης, καταργείται για τις δηλώσεις που υποβάλλονται από την έκδοση της απόφασης και εφεξής.

Στις περιπτώσεις που προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο φόρου, η δήλωση φόρου εισοδήματος συνιστά αυτομάτως και αίτηση επιστροφής, με αποτέλεσμα να επιταχύνεται έτσι η επιστροφή του φόρου στους δικαιούχους.

Από το newsroom του economico.gr

Περισσότερα νέα, ρεπορτάζ και αναλύσεις:ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ