Οι Ευκαιρίες Σήμερα στο Forex – Τα σημαντικά γεγονότα της ημέρας

  Η σημερινή μέρα 10 Οκτωβρίου έχει τρία σημαντικά γεγονότα εκτός των άλλων, τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν μεγάλη μεταβλητότητα στην αγορά συναλλάγματος την ώρα που θα δημοσιοποιηθούν.

  Αυτά είναι τα σημερινά σημαντικά νέα:

  Ώρα Νομ. Γεγονός Πρόβλεψη Προηγούμενο
  11:30   GBP ΑΕΠ (ετήσια) 0,9% 1,3%
  11:30   GBP Βιομηχανική Παραγωγή (μηνιαία) (Aug) 0,1% 0,3%
  15:30   USD Βασικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (μηνιαία) (Sep) 0,2% 0,3%

   

  GBP (Στερλίνα). Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) δείχνει την ετησιοποιημένη μεταβολή της προσαρμοσμένης με βάση τον πληθωρισμό αξίας όλων των αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται από την οικονομία. Είναι το ευρύτερο μέτρο οικονομικής δραστηριότητας και ο βασικός δείκτης υγείας της οικονομίας. Μια τιμή υψηλότερη του αναμενόμενου θα πρέπει να ληφθεί ως θετική/ισχυρή για τη στερλίνα, ενώ μια χαμηλότερη του αναμενόμενου τιμή θα πρέπει να ληφθεί ως αρνητική/πτωτική για τη στερλίνα.

   

  GBP (Στερλίνα). Η Παραγωγή Κατασκευαστικών δείχνει την μεταβολή στο συνολικό προϊόν του κατασκευαστικού τομέα του Ηνωμένου Βασίλειου. Μας δίνει μια καλή ένδειξη της δύναμης του κατασκευαστικού τομέα. Οι κατασκευαστικές βιομηχανίες συνιστούν το 80% συνολικής Βιομηχανικής Παραγωγής. Μια τιμή υψηλότερη του αναμενόμενου θα πρέπει να ληφθεί ως θετική/ισχυρή για τη στερλίνα, ενώ μια χαμηλότερη του αναμενόμενου τιμή θα πρέπει να ληφθεί ως αρνητική/πτωτική για τη στερλίνα.

  USD (Δολάριο). Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) μετράει τις αλλαγές στην τιμή των προϊόντων και υπηρεσιών με εξαίρεση τα τρόφιμα και την ενέργεια.
  Ο ΔΤΚ δείχνει την μεταβολή στις τιμές από την πλευρά του καταναλωτή.
  Είναι ένας βασικός τρόπος για την μέτρηση μεταβολών στις αγοραστικές τάσεις και τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ. Μια τιμή υψηλότερη του αναμενόμενου θα πρέπει να ληφθεί ως θετική/ισχυρή για το δολάριο ΗΠΑ, (καθώς ο κοινός τρόπος καταπολέμησης του πληθωρισμού είναι η άνοδος των επιτοκίων, που μπορεί να προσελκύσει ξένες επενδύσεις) ενώ μια χαμηλότερη του αναμενόμενου τιμή θα πρέπει να ληφθεί ως αρνητική/πτωτική για το δολάριο ΗΠΑ.