Παρατάθηκε μέχρι τις 31 Οκτωβρίου ο διαγωνισμός για το ηλεκτρονικό εισιτήριο στις συγκοινωνίες

Παρατάθηκε μέχρι την Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου, η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη δράση «Ενίσχυση επιχειρήσεων του τομέα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών για την υιοθέτηση συστημάτων και την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης πληροφόρησης του επιβατικού κοινού και ηλεκτρονικού εισιτηρίου» (ΕΣΠΑ 2014-2020), σύμφωνα με απόφαση που υπογράφει ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννης Τσακίρης.

Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια, κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στην προηγούμενη απόφαση με Α.Π. 3610/594/A2/04.06.2019 (α/α ΟΠΣ 3529 και κωδικό 024ΚΕ) με θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη ∆ράση «Ενίσχυση επιχειρήσεων του τομέα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών για την υιοθέτηση συστημάτων και την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης πληροφόρησης του επιβατικού κοινού και ηλεκτρονικού εισιτηρίου» – Κωδικός Πρόσκλησης 024 ΚΕ ΕΠΑΝΕΚ – ΟΠΣ 3529.

Από το newsroom του economico.gr

Περισσότερα νέα, ρεπορτάζ και αναλύσεις:[home]