Παραιτήθηκε από το Δ.Σ. της Folli - Follie και ο Γεώργιος Κυριακός

Ένα ακόμη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Folli Follie υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. O λόγος για τον Γεώργιο Κ. Κυριάκο

Η εταιρεία γνωστοποίησε την αντικατάσταση του παραιτηθέντος προέδρου της Αβραάμ Γούναρη με τον Γεώργιο Ιωαννίδη ανακοινώνοντας τη νέα σύνθεση του Δ.Σ., η οποία ωστόσο θα πρέπει να θεωρείται προσωρινή αφού ήδη με την παραίτηση του κ. Κυριακού ανατρέπεται.

Η σύνθεση του Δ.Σ. σύμφωνα με την προηγούμενη ανακοίνωση της εταιρείας έχει ως εξής: 

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ – Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΣΑΜΙΟΣ – Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

3. KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό

Μέλος

4. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο. ΦΑΛΔΑΜΗΣ – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό

Μέλος

6. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε. ΒΑΛΑΧΗΣ – Μη Εκτελεστικό Μέλος

7. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

8. ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

9. ΖHANG G. HAOLEI – Μη Εκτελεστικό Μέλος