Πέντε κλαδικές μελέτες του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και της ICΑP

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σε συνεργασία με την ICAP ΑΕ θα εκπονήσει πέντε κλαδικές μελέτες.

Οι μελέτες αφορούν τις «Σχολές Οδηγών», τα «Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης», τα «Κέντρα Ξένων Γλωσσών», τους «Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές» και τους «Ιδιωτικούς Βρεφονηπιακούς – Παιδικούς Σταθμούς».

Ορισμένα από τα θέματα που θα εξετάζονται επισταμένως είναι η ανάλυση του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος του κλάδου βάσει της μεθόδου των πέντε δυνάμεων του Porter, η ανάλυση των δυνατών και αδύνατων σημείων, καθώς επίσης οι ευκαιρίες και οι απειλές που παρουσιάζονται σε κάθε κλάδο (SWOT analysis).

Αναλυτικά, οι κλαδικές μελέτες θα:

  • Παρουσιάζουν τα γενικά χαρακτηριστικά κάθε κλάδου (περιγραφή των υπηρεσιών , των επιχειρήσεων, των βασικών οικονομικών μεγεθών, το θεσμικό πλαίσιο εντός του οποίου λειτουργούν οι επιχειρήσεις κ.λπ.).
  • Εξετάζουν τους παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση.
  • Περιγράφουν τη δομή του κλάδου και τις επικρατούσες συνθήκες ανταγωνισμού.
  • Αναλύουν τα χρηματοοικονομικά δεδομένα των επιχειρήσεων και του κλάδου.
  • Εκτιμούν τη συνολική κατανάλωση, τις εισαγωγές και εξαγωγές.
  • Περιγράφουν το ανταγωνιστικό περιβάλλον, επισημαίνουν τα προβλήματα και εξετάζουν τις προοπτικές εξέλιξης του κάθε κλάδου.
  • Τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019, ώρα 2:30 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί η εναρκτήρια συνάντηση του έργου: «Εκπόνηση κλαδικών μελετών» στην αίθουσα του διοικητικού συμβουλίου του επιμελητηρίου.

Στόχος της συνάντησης είναι η ενημέρωση από την ανάδοχο εταιρεία ICAP ΑΕ για τα εξής θέματα: Μεθοδολογία της εκπόνησης των μελετών, σχεδιασμός ερωτηματολογίου, συλλογή πρωτογενών και δευτερογενών στοιχείων, συγγραφή της μελέτης, ενδεικτικός πίνακας περιεχομένων.

Στο τέλος θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με τους εκπροσώπους των κλάδων και θα προγραμματισθούν οι ημερομηνίες πραγματοποίησης των focus group ξεχωριστά για κάθε κλάδο.

Καμία δημοσίευση για προβολή