Καθεστώς η “part time εργασία”- Σε κάθε 100 νέες προσλήψεις οι 55 είναι με ευέλικτες μορφές

 

 

Περισσότερο από 200% αυξήθηκε η μετατροπή των εργασιακών συμβάσεων πλήρους απασχόλησης σε μερική απασχόληση κατά τη διάρκεια της κρίσης (2009 – 2018).

Αυτό σημαίνει ότι η τάση για ευέλικτες μορφές εργασίας στον ιδιωτικό τομέα ενισχύεται και εδραιώνεται, με σοβαρές συνέπειες στα εισοδήματα των εργαζομένων, αλλά και στα έσοδα του δημόσιου ασφαλιστικού συστήματος.

Αυτό προκύπτει  από μελέτη της ΓΣΕΕ, σύμφωνα με την οποία πολλές επιχειρήσεις έχουν κάνει εργασιακό καθεστώς τις συμβάσεις μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής εργασίας. Τα τελευταία 5 χρόνια (2014 – 2018) οι ευέλικτες μορφές εργασίας συμμετέχουν κατά 55% στις συνολικές εργασιακές σχέσεις στον ιδιωτικό τομέα. Και αυτό παρά το χαμηλό «κατώτατο μισθό».

Αυτό εξηγεί και ως ένα βαθμό και τη μείωση των ποσοστών ανεργίας, δεδομένου ότι πολλοί άνεργοι οδηγούνται σε μερική απασχόληση, προκειμένου να βρουν μια στοιχειώδη λύση απασχόλησης, με τμήμα του κατώτατου μισθού.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η ποσοστιαία αναλογία των νέων προσλήψεων με ευέλικτες μορφές εργασίας μεταξύ 2009 και 2018 υπερδιπλασιάστηκε από το 22% του συνόλου των νέων θέσεων σε 54,3%. Τα τελευταία στοιχεία που αναφέρονται στην περίοδο 2017 – 2018 φανερώνουν την καθιέρωση της μερικής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, αφού στις 100 νέες προσλήψεις οι 55 αφορούν ευέλικτη εργασία.

Περισσότερα νέα, ρεπορτάζ και αναλύσεις: [home]