Άρθρα του tag: χαρτόσημο

ΑΑΔΕ: Σε αυτές τις περιπτώσεις βραχυχρόνιων μισθώσεων σε πλατφόρμες τύπου AirBNB επιβάλλεται χαρτόσημο

Χαρτόσημο 3,6% θα επιβάλλεται στην υπεκμίσθωση ακινήτων τα οποία ενοικιάζονται σε «Διαχειριστές Ακινήτων», με σκοπό την διάθεσή τους για βραχυχρόνιες μισθώσεις σε πλατφόρμες τύπου AirBNB.