Άρθρα του tag: Τίτλοι ιδιοκτησίας

Δύο οι λόγοι της μηδενικής συμμετοχής των πολιτών στην κτηματολόγηση σύμφωνα με τους τοπογράφους

Δυσκολίες αντιμετωπίζει το ΚΤΗΜΑ 16 σύμφωνα με τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Μιχάλης Καλογιαννάκης.