Την προέγκριση για τη μετεγκατάσταση του καζίνο Πάρνηθας στην περιοχή του Αμαρουσίου έλαβε το ΕΧΣ

Την προέγκριση από το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων έλαβε το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο (ΕΧΣ) για τη μετεγκατάσταση του καζίνο Πάρνηθας από τον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας στην περιοχή του Αμαρουσίου. Η γνωμοδότηση έρχεται κατόπιν της συζήτησης που είχε γίνει στις 22 Απριλίου και κατά πλειοψηφία τα μέλη του Συμβουλίου γνωμοδοτούν ότι:

1. Η προτεινόμενη θέση πληροί κατ΄αρχήν τα κριτήρια, που θέτει το ειδικό νομοθετικό πλαίσιο του ν. 4499/2017 (Α΄ 176) «Διατάξεις για την Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας ΑΕ», άρθρο 6, καθώς και τα προβλεπόμενα από το ν. 4447/2016 άρθρο 8 παρ. 5.

2. Kατά την εκπόνηση του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ), θα πρέπει να ικανοποιούνται οι εξής προϋποθέσεις :

Ι. Πολεοδομική προϋπόθεση : Η νέα χρήση θα πρέπει να εντάσσεται αρμονικά στην δυναμική των υφιστάμενων λειτουργιών υπερτοπικού χαρακτήρα (όπως Golden Hall, ΟΑΚΑ, νοσοκομεία κλπ.).

Η πολεοδομική φυσιογνωμία της ενότητας που ανήκει το ακίνητο θα πρέπει, μετά την ολοκλήρωση του σχεδιασμού του ΕΧΣ, να έχει αναβαθμισμένα πολεοδομικά χαρακτηριστικά (όπως βελτιωμένη ρυμοτομία, καλύτερες προσβάσεις προς τους υπερτοπικούς άξονες κυκλοφορίας, προστασία – θωράκιση της περιοχής, αύξηση κοινοχρήστων χώρων κλπ.). Επίσης θα πρέπει να συνυπολογίζονται οι πολεοδομικές επιπτώσεις στους όμορους Δήμους.

ΙΙ. Κυκλοφορικές προϋποθέσεις : Να μελετηθούν οι προσβάσεις προς την χρήση αυτή, δηλαδή να πραγματοποιούνται από τους άξονες και τους παραδρόμους με αυτοτελή είσοδο. Παράλληλα, να προταθούν τα κατάλληλα τεχνικά έργα για τη βελτίωση της κυκλοφοριακής ικανότητας των αξόνων και των παραδρόμων, λαμβάνοντας υπόψη τους φόρτους από την λειτουργία των υπερτοπικών δραστηριοτήτων στην περιοχή. Να προβλεφθεί η προστασία από διαμπερείς ροές ή κυκλοφορία στο εσωτερικό της ΠΕ.

Τέλος να εξεταστούν τα κατάλληλα μέτρα ως προς τους χώρους στάθμευσης στο εσωτερικό της χρήσης, ώστε να μην προκαλείται επιβάρυνση στην παρόδια στάθμευση των όμορων οικοδομικών τετραγώνων.

ΙΙΙ. Περιβαλλοντικές προϋποθέσεις : Να εξεταστούν εναλλακτικά σενάρια, με τα οποία η προτεινόμενη πολεοδόμηση της περιοχής μελέτης να επιφέρει τις λιγότερες επιπτώσεις, τόσο στο φυσικό, όσο και στο ανθρωπογενές περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής.

Περισσότερα σε λέξεις

«Μετά τα παραπάνω, το Συμβούλιο, αποδέχεται το αίτημα προέγκρισης του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου για τη μετεγκατάσταση του Καζίνο Πάρνηθας από τον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας», επισημαίνεται στη γνωμοδότηση.

Οι βασικές προωθούμενες ρυθμίσεις αφορούν:

α) Στον καθορισμό στο μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής επέμβασης της γενικής χρήσης «Τουρισμός – Αναψυχή» σύμφωνα με το από 21.06.2018 Π.Δ. (Α΄ 114) και με τις συγκεκριμένες δραστηριότητες αυτές που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 5 της σχετικής εισήγησης και συγκεκριμένα:

Μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις (κατηγορίες Α1, Α2, Β1, Δ, Ε1) και ειδικές αθλητικές εγκαταστάσεις, πολιτιστικές εγκαταστάσεις, χώροι συνάθροισης κοινοί / συνεδριακά κέντρα (εξαιρούνται οι κινηματογράφοι), εμπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών, (επιτρέπονται μόνο εμπορικά καταστήματα και καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών ενώ εξαιρούνται υπεραγορές και πολυκαταστήματα), γραφεία υπό την προϋπόθεση να μην υπερβαίνουν το 15% του συνολικού δομήσιμου χώρου, εστίαση, αναψυκτήρια, αναψυχή, τουριστικά καταλύματα, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις, καζίνο.

β) Στον καθορισμό της γενικής χρήσης «Γενικής Κατοικίας» σύμφωνα με το από 21.06.2018 Π.Δ. (Α΄ 114) και με τις συγκεκριμένες δραστηριότητες αυτές που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 5 της παρούσας εισήγησης και συγκεκριμένα:

Κατοικία, κοινωνική πρόνοια, μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις, θρησκευτικοί χώροι, πολιτιστικές εγκαταστάσεις μέχρι 1200 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης, εμπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών (επιτρέπονται μόνο εμπορικά καταστήματα, καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών και Υπεραγορές τροφίμων οι οποίες πρέπει να έχουν μέγιστη συνολική επιφάνεια δόμησης μέχρι 1500 τ.μ. (ν. 4315/2014)), γραφεία / κέντρα Έρευνας (εξαιρούνται Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων), εστίαση μέχρι 300 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης, αναψυκτήρια μέχρι 200 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης, στάθμευση (κτίρια – γήπεδα) αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους, κοινής χρήσης, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.

γ) Στον καθορισμό της γενικής χρήσης «Ελεύθεροι Χώροι – Αστικό Πράσινο» με τη δημιουργία δικτύου κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων και με συγκεκριμένες λειτουργίες αυτές που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 5 της παρούσας εισήγησης και συγκεκριμένα: Μικρές υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις, χώροι συνάθροισης κοινού:

μόνο ανοικτά θέατρα μικρής κλίμακας με απαραίτητους υποστηρικτικούς χώρους και θερινοί κινηματογράφοι, γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σημεία (μικρά, μεγάλα ΚΥΑ 18485/26.04.2017 (Β΄ 1412) όπου επιτρέπονται μόνο γωνιές ανακύκλωσης. Οι συντελεστές δόμησης διατηρούνται ως έχουν.

Στην επόμενη φάση του Ε.Χ.Σ. θα πρέπει να προσκομισθεί τοπογραφικό διάγραμμα με τα ακριβή όρια του ακινήτου, λαμβανομένης υπόψη της κυρωμένης πράξης εφαρμογής και των τυχόν ιδιοκτησιακών δεδομένων που αυτή θέτει. Επίσης, θα πρέπει να κατατεθεί η ολοκληρωμένη μελέτη κυκλοφοριακής ρύθμισης στην οποία θα προτείνονται τρόποι αντιμετώπισης του περαιτέρω πιθανού κυκλοφοριακού φόρτου που θα προκληθεί από την εγκατάσταση του καζίνο και των συνοδών εγκαταστάσεων (ξενοδοχείο, εστιατόρια κλπ.).

Σημειώνεται ότι η πρόεδρος κ. Ε. Κλαμπατσέα μειοψήφισε και θεωρεί ότι η χρήση καζίνο στη συγκεκριμένη θέση προκαλεί ασυμβατότητες και αλλοιώσεις στον πολεοδομικό χαρακτήρα και λειτουργία της παρακείμενης ευρύτερης περιοχής (περιοχή κατοικίας) με ανάλογες επιβαρύνεις (κυκλοφοριακές και περιβαλλοντικές).

Η προέγκριση είναι το πρώτο τεχνοκρατικού χαρακτήρα βήμα στη διαδικασία αδειοδότησης, ώστε έως τον Ιούνιο του 2020 να έχει ολοκληρωθεί η πολύπλοκη διαδικασία των εγκρίσεων και της διαβούλευσης. Ο χρόνος κατασκευής για την επένδυση των 200 εκατ. ευρώ υπολογίζεται κοντά σε ενάμιση χρόνο ενώ ήδη έχουν γίνει ειδικές συγκοινωνιακές μελέτες «που επιλύουν αποτελεσματικά χρόνια κυκλοφοριακά προβλήματα στην περιοχή», όπως αναφέρουν οι επενδυτές.

Από το newsroom του economico.gr

Περισσότερα νέα, ρεπορτάζ και αναλύσεις:[home]

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο

Καμία δημοσίευση για προβολή