Αγγελική Σπανού

Το θαύμα του gov.gr / Η ζωή είναι -ψηφιακά- ωραία

Της Αγγελικής Σπανού

Είχα την πρώτη μου εμπειρία στο gov.gr για να κάνω κάτι υπεύθυνες δηλώσεις για την εγγραφή της κόρης μου στην επόμενη τάξη του λυκείου. Και εντυπωσιάστηκα με την ευκολία και την ταχύτητα που χαρακτηρίζει τη λειτουργία αυτής της ψηφιακής πύλης η οποία μας απαλλάσει από τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, παρέχοντας υπηρεσίες για τις οποίες μέχρι τώρα έπρεπε να στηθούμε σε ουρές και να ταλαιπωρηθούμε ψάχνοντας την άκρη στον λαβύρινθο του ελληνικού Δημοσίου.

Η πρώτη απορία που σου δημιουργείται είναι γιατί τόσα χρόνια δεν μας δινόταν αυτή η δυνατότητα, γιατί αργήσαμε τόσο πολύ και πώς ήρθαν τα πάνω-κάτω μέσα σε δυο μήνες λόγω της πανδημίας. Δεν μπορεί παρά να σε βασανίσει η σκέψη ότι αυτό που φαινόταν αδύνατο έγινε δυνατό υπό την πίεση της πραγματικότητας, ενώ θα μπορούσαν όλα αυτά να έχουν συμβεί πολύ νωρίτερα σε όχι τόσο δραματικές συνθήκες, απλώς και μόνο επειδή θα ήταν αυτονόητο το ενδιαφέρον για τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των πολιτών.

Το δεύτερο που μπορεί να αναρωτηθεί κανείς είναι σε ποιο βαθμό καθόρισε την πρόοδο αυτής της μεταρρύθμισης η προσωπικότητα του αρμόδιου υπουργού Κυριάκου Πιερρακάκη και με ποια “τεχνική” μπόρεσε να υπερνικήσει τις αντιστάσεις του “παλιού” για να πετύχει -αθόρυβα- αυτή την ψηφιακή επανάσταση

Και κάτι τρίτο που ίσως σκεφτόμαστε αξιοποιώντας το gov.gr είναι ότι υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού, ειδικά μεγάλης ηλικίας, που υποφέρει από ψηφιακό αναλφαβητισμό και πρέπει να υποστηριχθεί.

Το κεντρικό συμπέρασμα είναι ότι οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις δεν είναι αδύνατες ακόμη και στη χώρα μας όπου η κουλτούρα της αντιμεταρρύθμισης είναι ιδιαίτερα ισχυρή. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι να υπάρχει κοινωνικό αίτημα για την αλλαγή ή εκ των υστέρων κοινωνική αποδοχή της ρήξης ή της υπέρβασης.

Η μεταρρύθμιση Πιερρακάκη μας προσφέρει χρόνο, χρήμα και ψυχική υγεία γιατί μας απαλλάσσει από το βάρος του διοικητικού ανορθολογισμού και τη φθορά που συνεπάγεται η ανάλωση ενέργειας σε παραγωγή και κατανάλωση άχρηστης χαρτούρας.

Το gov.gr θα μπορούσε να αποτελέσει “πιλότο” για τις τομές που πρέπει να γίνουν. Η επένδυση στις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία είναι το μεγάλο ζητούμενο για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, τη διεύρυνση των δυνατοτήτων αύξησης του ΑΕΠ και την ουσιαστική ευρωπαϊκή σύγκλιση. Οταν μια μεταρρύθμιση είναι τόσο σημαντική δεν χρειάζεται και υπερεπικοινωνία, διαφημίζεται κάθε φορά που δοκιμάζει τα οφέλη της ο πολίτης. Κάτι πολύ υγιές μέσα σε ένα δημόσιο περιβάλλον πολύ άρρωστο.