15 διευκρινίσεις για τον περιορισμό της κυκλοφορίας: Οι συναλλαγές με το Δημόσιο, οι επιβάτες των Ι.Χ και … οι επισκέψεις στους γονείς

Η κυβέρνηση έδωσε χθες 15 διευκρινίσεις  για τον περιορισμό κυκλοφορίας. Τις εξής:

 • Για συναλλαγές πολιτών με το Δημόσιο

Το Δημόσιο θα δέχεται μόνο σε εξαιρετικές κατεπείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν ραντεβού το οποίο θα πιστοποιείται με email ή επιστολή της δημόσιας υπηρεσίας προς τον πολίτη που θα δεχθεί.

 • Για εργαζόμενους που δεν οδηγούν

Για περιπτώσεις εργαζόμενων που δεν οδηγούν και εξυπηρετούνται από συγγενή α’ βαθμού, ο οδηγός θα λαμβάνει βεβαίωση από τον εργοδότη του εργαζόμενου, η οποία θα καλύπτει μόνο την κίνηση από και προς την εργασία και τις σχετικές ώρες.

 • Για δημοσιογράφους

Δημοσιογράφοι και λοιποί εργαζόμενοι στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης χρειάζονται τη βεβαίωση του εργοδότη τους όμως αντί των ωρών απασχόλησης στο έγγραφο θα πρέπει να αναγράφεται το είδος του ρεπορτάζ που καλύπτει κάθε υπάλληλος, ως αναγνώριση των ιδιαιτεροτήτων που έχει το δημοσιογραφικό επάγγελμα.

 • Για φορτηγά τροφοδοσίας

Για την κίνηση των φορτηγών τροφοδοσίας σε όλη την Ελλάδα απαιτείται βεβαίωση του εργοδότη, του οδηγού και αυτού που πιθανόν να το συνοδεύει και δελτίο αποστολής ή, εναλλακτικά, δελτίο κίνησης.

 • Για ιδιωτικά λεωφορεία

Για την κίνηση των minibus και των ιδιωτικών λεωφορείων χρειάζεται η βεβαίωση του εργοδότη και το σχετικό δελτίο κίνησης. Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται έως το 50% των καθισμάτων.

 • Για υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης

Για παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης ο εργαζόμενος πρέπει να έχει μαζί του βεβαίωση του εργοδότη και το δελτίο της κίνησης ή της αποστολής.

 • Για τους διανομείς

Υπηρεσίες κούριερ και διανομείς χρειάζονται βεβαίωση του εργοδότη και αντίστοιχα το ημερήσιο δελτίο κίνησης ή δελτίο αποστολής, για τις διευθύνσεις των παραδοτέων προϊόντων.

 • Για τα ταξί και τα ΙΧ

Πέραν του οδηγού επιτρέπεται να επιβαίνει ακόμη ένα άτομο. Σε περίπτωση που υπάρχει ασθενής ο οποίος χρήζει βοηθείας για την μεταφορά του επιτρέπεται να επιβαίνει στο όχημα και δεύτερος επιβάτης, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει σχετικό έγγραφο που βεβαιώνει την κατάσταση του ασθενούς (π.χ. ασθενείς με αναπηρία). Επιτρέπεται επίσης να επιβαίνουν ένας γονέας με δύο ανήλικα τέκνα. Για την μετάβαση σε τελετή επιτρέπεται η συνύπαρξη τριών συγγενών α’ βαθμού.

 • Για οδηγούς Μέσων Μαζικής Μεταφοράς

Οι οδηγοί Μέσων Μαζικής Μεταφοράς χρειάζονται βεβαίωση εργοδότη και ημερήσια ή εβδομαδιαία βεβαίωση ωραρίου. Σε περίπτωση κυλιόμενου ωραρίου αυτό πρέπει να αναφέρεται στην βεβαίωση.

 • Για εργαζόμενους σε καλλιέργειες

Οι καλλιεργητές πρέπει να δώσουν βεβαίωση εργοδότη σε όλους τους υπαλλήλους τους, ημεδαπούς ή αλλοδαπούς. Ο έλεγχος θα γίνεται μόνο μέσω των βεβαιώσεων

 • Για αγρότες και αυτοαπασχολούμενους

Οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι ως αυτοαπασχολούμενοι, αλλά και όλοι οι αυτοαπασχολούμενοι πρέπει να φέρουν βεβαίωση τύπου Α’ υπογεγραμμένη από τους ίδιους, με συμπληρωμένα όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

 • Για εργασίες στα εξοχικά

Δεν μπορεί να γίνουν εργασίες αυτό το διάστημα στα εξοχικά. Δεν μπορεί κάποιος να πηγαίνει στο εξοχικό. Επιτρέπεται μία και μόνο μετακίνηση, εφάπαξ προς την πρώτη κατοικία. Δεν πρόκειται για περίοδο διακοπών και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους.

 • Για τα παιδιά διαζευγμένων

Υπάρχει σχετική πρόνοια στο έντυπο τύπου Β΄. Μπορεί να γίνει η συνεννόηση αυτή μεταξύ των γονέων. Αυτό που χρειάζεται προσοχή, είναι να τηρούν και οι δύο τους κανόνες υγιεινής και ατομικής προστασίας, για να είναι ασφαλή τα παιδιά και να μην υπάρξει διασποράς του ιού από το ένα νοικοκυριό στο άλλο.

 • Για την επίσκεψη σε γονείς

Υπάρχει σχετικό πεδίο στα έντυπα που έχουν εκδοθεί, που πρέπει να συμπληρωθεί όταν η μετακίνηση αφορά την παροχή βοήθειας σε άτομο που βρίσκεται σε ανάγκη. Διαφορετικά, απλές επισκέψεις σε ηλικιωμένους συγγενείς απλώς τους εκθέτουν σε κίνδυνο.

 • Για ενδεχόμενη στάση σε επιτρεπόμενη μετακίνηση

Φυσικά μπορεί να σταματήσει κανείς στον φούρνο της γειτονιάς του ή στο φαρμακείο, Αυτό, όμως, δεν είναι άλλοθι για κατάχρηση.

Περισσότερα νέα, ρεπορτάζ και αναλύσεις: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Καμία δημοσίευση για προβολή