Έκρηξη πλειστηριασμών από τον Σεπτέμβριο. Έως τα τέλη του χρόνου ρευστοποιούνται 2.700 ακίνητα

έκρηξη πλειστηριασμών

Εκρηξη πλειστηριασμών αναμένεται από τον Σεπτέμβριο, καθώς μέχρι  τις 31 Μαρτίου του έχουν προγραμματιστεί 2022 3.734 πλειστηριασμοί, εκ των οποίων οι 1.253  αφορούν κατοικίες.

Να σημειωθεί ότι οι πλειστηριασμοί ακινήτων επανέρχονται στο προσκήνιο από τις αρχές Σεπτεμβρίου έπειτα από μακρά περίοδο «παγώματος» λόγω της πανδημίας και έως και τα τέλη του χρόνου έχουν προγραμματιστεί να γίνουν ρευστοποιήσεις 2.700 ακινήτων.

Ποιοι εξαιρούνται από τους πλειστηριασμούς

Από τους πλειστηριασμούς εξαιρούνται όσοι είναι πυρόπληκτοι, καθώς και όσα νοικοκυριά θεωρούνται ευάλωτα, δηλαδή έχουν εισόδημα από 7.000 έως 21.000 ευρώ ανάλογα και με τα προστατευόμενα μέλη, καθώς και συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία, κινητά και ακίνητα.

Προκειμένου να αποφύγουν τον πλειστηριασμό, τα ευάλωτα νοικοκυριά θα πρέπει να το δηλώσουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει ενεργοποιήσει από τις αρχές Ιουλίου η Ειδική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους και να συναινέσουν στην απώλεια κυριότητας του ακινήτου τους, που θα περάσει στον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων ο οποίος θα δημιουργηθεί εντός του 2022.

Η τιμή βάσης 

Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά την τιμή με βάση την οποία πλειστηριάζεται ένα ακίνητο, το σχετικό άρθρο του νέου κώδικα προβλέπει ότι «αν δεν παρουσιαστούν πλειοδότες ή δεν υποβληθούν προσφορές, το πράγμα που πλειστηριάζεται κατακυρώνεται στην τιμή της πρώτης προσφοράς σε εκείνον υπέρ του οποίου έγινε η εκτέλεση».

Η κατακύρωση δηλαδή θα γίνεται σε αυτόν που επισπεύδει τον πλειστηριασμό, δηλαδή την τράπεζα ή την εταιρεία διαχείρισης εφόσον το ζητήσει, υποβάλλοντας σχετική αίτηση. Αν δεν υποβληθεί αίτηση ο πλειστηριασμός επαναλαμβάνεται με την ίδια τιμή πρώτης προσφοράς μέσα σε 40 ημέρες.

Αν και ο δεύτερος πλειστηριασμός αποβεί άγονος, διεξάγεται νέος με τιμή πρώτης προσφοράς ίση με το 80% της αρχικώς ορισθείσας τιμής μέσα σε τριάντα ημέρες. Σε περίπτωση που και ο τρίτος πλειστηριασμός αποβεί επίσης άγονος, η διαδικασία της ρευστοποίησης επαναλαμβάνεται εντός 30 ημερών, με τιμή πρώτης προσφοράς ίσης προς το 65% της τιμής που είχε οριστεί αρχικά.

Αν και ο νέος πλειστηριασμός ολοκληρωθεί χωρίς αποτέλεσμα, το αρμόδιο δικαστήριο, ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να άρει την κατάσχεση ή να διατάξει να γίνει αργότερα νέος πλειστηριασμός με την ίδια ή και κατώτερη τιμή πρώτης προσφοράς.

Προσαρμογή της τιμής πρώτης προσφοράς στις συνθήκες αγοράς 

Οπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, η διάταξη αντιμετωπίζει το φαινόμενο της έλλειψης πλειοδοτών, που οφείλεται συχνά στην υψηλή τιμή πρώτης προσφοράς του πλειστηριαζόμενου κινητού ή ακινήτου.

Προβλέπεται, τότε, η σταδιακή μείωση της τιμής πρώτης προσφοράς εάν προηγηθούν δύο ματαιώσεις του πλειστηριασμού.

Η ρύθμιση, όπως σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση «συμβάλλει στην αποσυμφόρηση των δικαστηρίων, τα οποία με βάση το προηγούμενο καθεστώς θα έπρεπε να διατάξουν αυτά τα ίδια τη μείωση της τιμής πρώτης προσφοράς, λαμβάνοντας υπόψη τις κρατούσες συνθήκες αγοράς.

Επομένως εισάγεται ένα αντικειμενικό κριτήριο προσαρμογής της τιμής πρώτης προσφοράς στις συνθήκες αγοράς».

Η δυνατότητα πλειοδοσίας από περισσότερους υποψηφίους

Σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα πλειοδοσίας από περισσότερους υποψηφίους, όπως σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση του νόμου, «η εκδήλωση ενδιαφέροντος από περισσότερους πλειοδότες (συνπλειοδοσία) γίνεται κατά τρόπο προσαρμοσμένο στον ηλεκτρονικό τρόπο διενέργειας του πλειστηριασμού, δηλαδή μέσω ειδικού πληρεξουσίου, το οποίο θα πρέπει να δηλώνει όποιος πλειοδότης εκπροσωπεί τους υπόλοιπους.

Για λόγους δικαιικής ασφάλειας, οι περισσότεροι πλειοδότες ενέχονται εις ολόκληρον για την καταβολή του πλειστηριάσματος, ανεξάρτητα από τη μεταξύ τους κατανομή και σχέση».

Σημειώνεται ότι ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός είναι ανοικτού πλειοδοτικού τύπου κατά τον οποίο υποβάλλονται διαδοχικές προσφορές. Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν συνεχώς προσφορά μεγαλύτερη από την εκάστοτε μεγαλύτερη έως τον χρόνο λήξης της υποβολής προσφορών.

Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί διενεργούνται μόνο εργάσιμη ημέρα Τετάρτη ή Πέμπτη ή Παρασκευή, από τις 10 π.μ. έως τις 12 και από τις 2 μ.μ έως τις 4 μ.μ. Ο νέος κώδικας αυξάνει επίσης από 5 σε 10 ημέρες την προθεσμία για την κατάθεση του πλειστηριάσματος.

Πως μπορεί να σωθεί η πρώτη κατοικία

Προκειμένου να αποφύγουν τον πλειστηριασμό τα ευάλωτα νοικοκυριά που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις τράπεζες, θα πρέπει να το δηλώσουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει ενεργοποιήσει από τις αρχές Ιουλίου η Ειδική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους και να συναινέσουν στην απώλεια κυριότητας του ακινήτου τους, που θα περάσει στον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων που θα δημιουργηθεί εντός του 2022.

Προϋπόθεση είναι να κάνουν αίτηση στην πλατφόρμα και να πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια βάσει των οποίων θα πιστοποιείται ο χαρακτηρισμός τους ως ευάλωτου έτσι ώστε να λαμβάνουν και το σχετικό πιστοποιητικό.

Όσοι συναινέσουν στην παράδοση του ακινήτου τους θα έχουν το δικαίωμα να συνεχίσουν να μένουν σε αυτό καταβάλλοντας ενοίκιο, σε πρώτη φάση στην τράπεζα στην οποία θα συμφωνήσουν να παραδώσουν την πρώτη τους κατοικία και σε δεύτερη φάση στον Φορέα που θα συσταθεί.

Σε διαφορετική περίπτωση θα βρεθούν αντιμέτωποι με τον πλειστηριασμό της πρώτης τους κατοικίας, η οποία θα προστατεύεται πλέον μόνο όταν κάποιος είναι ευάλωτος και το δηλώσει.

Το δικαίωμα επιδότησης από το κράτος

Εφόσον κάνει αίτηση ένταξης στην πλατφόρμα θα έχει δικαίωμα επιδότησης από το κράτος τόσο κατά τη μεταβατική φάση, δηλαδή έως ότου δημιουργηθεί ο Φορέας, όσο και στη συνέχεια, όταν ο Φορέας συσταθεί.

Η μηνιαία δόση που θα πληρώνει ο οφειλέτης θα προκύπτει με βάση την εμπορική αξία του ακινήτου.

Αντίστοιχα το επίδομα του δημοσίου θα διαμορφώνεται από τα 70 έως τα 210 ευρώ, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του νοικοκυριού και η χορήγησή του θα προϋποθέτει αφενός ότι το συγκεκριμένο νοικοκυριό έχει χαρακτηριστεί ευάλωτο και αφετέρου ότι έχει δεχθεί να παραδώσει το ακίνητό του στον Φορέα.

Υπενθυμίζεται ότι για να χαρακτηριστεί κάποιος «ευάλωτος» θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο

Καμία δημοσίευση για προβολή