Δάφνη Γρηγοριάδη

Γιατί τo  μέλλον στις επενδύσεις είναι τα Πράσινα Ομόλογα

             

Τι είναι τα πράσινα ομόλογα: Πρόκειται για ένα καινούριο τύπο  ομολόγων  τα οποία αφορούν την χρηματοδότηση έργων προστασίας από την κλιματική αλλαγή.

Γιατι γίνεται μεγάλη συζήτηση για την “πράσινη οικονομία”: Είναι απαραίτητο η κοινωνία μας να κάνει τη μετάβαση προς μια πράσινη  οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.  Εξάλλου τα προσεχή έτη αποτελεί  παγκόσμια τάση ο προσανατολισμός σε τέτοιου είδους επενδύσεις. Η Συμφωνία του Παρισιού που υπογράφηκε το 2015 εδραίωσε μια συντριπτική παγκόσμια συναίνεση για το ότι η αλλαγή του κλίματος  πρέπει τα προσεχή έτη να αντιμετωπιστεί και να αποτελέσει προτεραιότητα των Κυβερνήσεων .

Τι είδους πόροι απαιτούνται: Αν και δίνονται πολλά δισεκατομμύρια για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, απαιτούνται συνεχώς  πρόσθετα κεφάλαια τα οποία δεν μπορούν να προέρχονται αποκλειστικά από την Κυβέρνηση αλλά πρέπει να προέρχονται  και από τις Χρηματαγορές και τους επενδυτές.Ένας τρόπος για να γίνει αυτό είναι μέσω των χρηματοπιστωτικών αγορών που χρηματοδοτούν έργα  που “φροντίζουν” το κλίμα.

Η προσέλκυση επενδυτών: Σε τέτοιου είδους έργα είναι σημαντική τόσο για τις αναδυόμενες αγορές, όσο και για τις αναπτυγμένες, διότι υπάρχει αυξημένο κόστος που δεν μπορεί να καλυφθεί μόνο από τις Κυβερνήσεις. Επιπλέον είναι μια μακροχρόνια επένδυση άρα απαιτεί και μακροχρόνιους θεσμικούς επενδυτές.

Ο πρωταγωνιστικός ρόλος: Στις πράσινες επενδύσεις φαίνεται ότι τον πρώτο ρόλο έχουν οι ΗΠΑ. Δεύτερη πιο σημαντική αγορά είναι αυτή της Ασίας. Η ζήτηση από την Κίνα αναμένεται να αυξηθεί  ραγδαία τα προσεχή έτη, καθώς το κινεζικό έθνος αντιμετωπίζει την πραγματικότητα της ρύπανσης εξαιτίας  της γρήγορης  βιομηχανικής του ανάπτυξης.

Το πρώτο πράσινο ομολογιακό δάνειο: Tο έκδωσε η Apple  (ύψους 1,5 δισ. $), και είναι το μεγαλύτερο ομόλογο τέτοιου τύπου που έχει εκδοθεί από Aμερικανική εταιρεία.

Τι γίνεται στην Ευρώπη: Τον Ιούνιο του 2019 σύμφωνα με τον  αντιπρόεδρο της Κομισιόν Βάλντις Ντομπρόβσκις, υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκθεση για την ανάπτυξη ενός προτύπου πράσινου ομολόγου που αφορά την άντληση μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης για επενδύσεις που συμβάλλουν  στην αντιμετώπιση της  κλιματικής αλλαγής ή στο περιβάλλον  τόσο για τις χώρες τις ΕΕ όσο και σε τρίτες χώρες. Καθοριστικό ρόλο στην διάδοση του αποτελεί η ισχυρή ζήτηση από επενδυτική πλευρά, καθώς και οι πολιτικές που θα ακολουθήσουν οι κυβερνήσεις για την κλιματική αλλαγή.

Εκτιμήσεις: To 2019 σύμφωνα με τον οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης  Moody’s, εκδόθηκαν πράσινα ομόλογα  ύψους 250 δις. $ ξεπερνώντας την πρόβλεψη του έτους για 200 δις.$ αλλά και το ρεκόρ του προηγούμενου χρόνου όπου ήταν τα 167 δις. $. Το 2020  φυσικά αναμένεται περαιτέρω άνοδος.

 

 

 

 

 

Καμία δημοσίευση για προβολή