Κερδοφόρες οι συστημικές τράπεζες παρά τις απομειώσεις , αναφέρει η Euroxx

Στην τελευταία ανακοίνωή της η Euroxx σημειώνει ότι όλες οι συστημικές τράπεζες παρουσίασαν κερδοφορία, παρά την πίεση στα καθαρά επιτοκιακά έσοδα (NII).

Συγκεκριμένα:

Η Alpha Bank ανακοίνωσε κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους 5 εκ. ευρώ έναντι 59 εκατ. ευρώ το β’ τρίμηνο του 2019, με αποτέλεσμα να αντανακλάται κυρίως η πίεση στο NII, οι μεγαλύτερες απομειώσεις και τα χαμηλότερα έσοδα από συναλλαγές, αντισταθμίζοντας τα υψηλότερα τέλη και ελαφρώς χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα.

Η Eurobank ανέφερε κέρδη προ φόρων και πριν από τις διακοπείσες δραστηριότητες και έξοδα αναδιάρθρωσης 59 εκατ. ευρώ έναντι 63 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο, αντανακλώντας το χαμηλότερο εμπορικό και άλλο εισόδημα (κυρίως λόγω της απουσίας κέρδους υπεραξίας 31 εκατ. επί της PBB που πραγματοποιήθηκε το 2ο τρίμηνο), καθώς και υψηλότερους φόρους που αντισταθμίζουν τις χαμηλότερες απομειώσεις και τα υψηλότερα βασικά τραπεζικά έσοδα.

Εάν συνυπολογιστεί το κόστος αναδιάρθρωσης , τα καθαρά κέρδη της Eurobank διαμορφώθηκαν σε 56 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο του 2019 έναντι 6 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο.

Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε κέρδη μετά από φόρους και συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους 171 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 122 εκατ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2019, με υψηλότερα εμπορικά κέρδη που αντιστάθμισαν την πίεση στο NII και το υψηλότερο λειτουργικό κόστος.

Λαμβάνοντας υπόψιν την επίπτωση για το ΛΕΠΕΤΕ, και τις διακοπείσες δραστηριότητες (απώλειες απομείωσης στην Αίγυπτο, κέρδη Εθνικής Ασφαλιστικής, κέρδη κεφαλαίου από τη διάθεση της Πανγαία και αντιστροφή της πρόβλεψης για την BROM), η Εθνική ανακοίνωσε κέρδη 146 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 192 εκατ. ευρώ.

Το τρίτο τρίμηνο του 2019 η Πειραιώς ανακοίνωσε κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους 44 εκατ. ευρώ από 18 εκατ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2019, λόγω χαμηλότερων OpEx και υψηλότερων τελών που αντιστάθμισαν τις πιέσεις στον NII και τις υψηλότερες απομειώσεις.

Περισσότερα νέα, ρεπορτάζ και αναλύσεις:ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ