Μεταβιβάστηκε μέσω Χρηματιστηρίου το 5% του ΟΤΕ στην Deutsche Telekom

Ποσό ύψους 284.051.959,81 ευρώ κατέβαλε η  Deutsche Telekom AG προκειμένου να αποκτήσει το 5% του ΟΤΕ. Η μεταβίβαση από το ΤΑΙΠΕΔ στον γερμανικό όμιλο ολοκληρώθηκε σήμερα μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Οπως υπενθυμίζει το ΤΑΙΠΕΔ στην σχετική ανακοίνωση την οποία εξέδωσε,  η Deutsche Telekom άσκησε στις 20 του περασμένου Μαρτίου  το δικαίωμα προτίμησης για την απόκτηση 24.507.520 κοινών ονομαστικών μετοχών του OΤΕ, όπως προβλέπεται σχετικά στην συμφωνία μετόχων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Deutsche Telekom AG, στην οποία προσχώρησε και το ΤΑΙΠΕΔ.

Σημειώνεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς και η Credit Suisse International ενήργησαν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι του ΤΑΙΠΕΔ και η Δικηγορική Εταιρεία Λαμπαδάριος και Συνεργάτες, ως νομικοί σύμβουλοι.