Ο νόμος Κατρούγκαλου ήρθε για να μείνει. Η Κομισιόν δεν θέλει αλλαγές στις συντάξεις

Τίποτα δεν πρέπει να αλλάξει στις συντάξεις, προς το καλύτερο, μας λέει ορθά – κοφτά η Κομισιόν. Και στην ετήσια έκθεσή της επιμένει πως ο νόμος Κατρούγκαλου ήρθε για να μείνει.

“Τη βγάζετε με αυτές τις συντάξεις”

«Είναι επιτακτική ανάγκη να υλοποιηθεί πλήρως η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού του 2016 και να εγγυάται ένα αξιοπρεπές επίπεδο παροχών υπό τους περιορισμούς που δημιουργεί το επίπεδο της οικονομικής ανάπτυξης, σε συνδυασμό με το επίπεδο των πρωτογενών πλεονασμάτων του προϋπολογισμού» αναφέρει η έκθεση της Επιτροπής.

Η έκθεση της Επιτροπής θεωρεί πως οι τρέχουσες και οι μελλοντικές συντάξεις βρίσκονται σε ικανοποιητικό επίπεδο και  βοηθούν στην πρόληψη της φτώχειας των ηλικιωμένων και στη διατήρηση του εισοδήματος τους, καθ’ όλη τη διάρκεια της συνταξιοδότησής τους.

Πρώτα το σύστημα λέει η Κομισιόν

Σύμφωνα με την Κομισιόν,  κύριο μέλημα του ελληνικού συνταξιοδοτικού συστήματος δεν πρέπει να είναι η άνετη διαβίωση των συνταξιούχων, αλλά η διασφάλιση της βιωσιμότητάς του, δεδομένου ότι η χώρα παρουσιάζει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά γηράσκοντος πληθυσμού στην Ε.Ε., καθώς και πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας.

Επιπλέον, όπως τονίζει η έκθεση, οι προσπάθειες της της χώρας  πρέπει να επικεντρωθούν στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων προκλήσεων που συνδέονται με τη συνταξιοδότηση, όπως: η οικονομική ύφεση, η  υψηλή ανεργία, η υποαπασχόληση, η αδήλωτη εργασία, η φοροδιαφυγή.

Συντάξεις και φτώχια

Η Κομισιόν θεωρεί ότι,  παρά τις διαδοχικές περικοπές που επιβλήθηκαν κατά την περίοδο 2010-2016, οι συντάξεις στην Ελλάδα διαδραμάτισαν ζωτικό ρόλο στην πρόληψη της φτώχειας των ηλικιωμένων. Το ποσοστό της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού των ατόμων ηλικίας 65 ετών μειώθηκε κατά 6,1 ποσοστιαίες μονάδες, ήτοι από 28,1% το 2008 σε 22% το 2016 (έναντι 35,6% του συνολικού πληθυσμού 2016). Το ποσοστό φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού ατόμων ηλικίας 65+ ήταν 12,4% το 2016, πολύ χαμηλότερο από ό,τι για τον πληθυσμό ηλικίας κάτω των 65 ετών (23,5%).

Με δυό λόγια

Ο νόμος Κατρούγκαλος θα εξακολουθήσει να επιρρεάζει τη ζωή των συνταξιούχων. Η Κομισιόν θεωρεί πως εξυπηρετεί τη βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος.Και ας μην εξυπηρετεί τιυς ίδιους τους συνταξιούχους.