Τι είναι το πρόγραμμα "Μαζί", το νέο ψηφιακό εργαλείο παρακολούθησης του κυβερνητικού έργου

Με το πρόγραμμα «Μαζί» – ένα εξελιγμένο πληροφοριακό σύστημα – θα μπορεί ο Πρωθυπουργός να ελέγχει την πορεία του έργου των υπουργών ανά τομέα και συνολικά. Θα ελέγχεται η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων που τίθενται αλλά και η εκτέλεση ώστε να επιτευχθεί και ο στόχος της υλοποίησης του προγραμματισμού που περιλαμβάνεται στους φακέλους που παρέλαβαν τα στελέχη της Κυβέρνησης.

Η ανακοίνωση του «Μαζί» δείχνει την προετοιμασία του επιτελείου του Κυριάκου Μητσοτάκη να αναλάβει η ΝΔ κυβερνητικές ευθύνες, βασισμένη σε σύγχρονες μεθόδους διακυβέρνησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης του κυβερνητικού έγου.

Τι είναι και πως λειτουργεί το πληροφοριακό σύστημα «Μαζί»

Η λογική του συστήματος είναι απλή. Εδράζεται στην καταγραφή των στοιχείων που αφορούν στον προγραμματισμού του κάθε υπουργείου και κάνει πράξη την ψηφιοποίηση της Δημόσιας Διοίκησης στο ανώτατο επίπεδο.

Ουσιαστικά πρόκειται για ένα ψηφιακό εργαλείο ομαδικής εργασίας, παρόμοιο με αυτά που έχουν ομάδες των οποίων συνεργάζονται μέλη ομάδων, ακόμα και αν βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες. Τα συγκεκριμένα εργαλεία είναι ευρέως διαδεδομένα σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε πολλές αγορές ώστε να υπάρχει πάντοτε έλεγχος για την πρόοδο των εργασιών.

Στην περίπτωση του «ΜΑΖΙ» ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει πλήρη πρόσβαση, δηλαδή θα μπορεί να δει τα στοιχεία από όλα τα υπουργεία, ώστε να αξιολογεί την πορείας του κυβερνητικού έργου. Ρόλο συντονιστή θα έχει ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ενώ την πορεία του έργου θα παρακολουθεί και ο αρμόδιος υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Άκης Σκέρτσος.

Σε κάθε υπουργείο θα υπάρχουν δύο άνθρωποι κλειδιά: Ο ένας θα είναι ο Σύνδεσµος Υποστήριξης, που θα λειτουργεί ως δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ του Υφυπουργού Συντονισµού Κυβερνητικού Έργου και του Υπουργού. Ο δεύτερος θα είναι ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Προγράµµατος ο οποίος και θα επικαιροποιεί τα στοιχεία που αφορούν υλοποίηση των δράσεων και για το εάν παρατηρείται υστέρηση σε κάποιον τομέα.

Η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων είναι σημαντική για τον σχεδιασμό του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στο πλαίσιο αυτό θα υπάρχει ειδοποίηση μέσω του συστήματος όταν θα πλησιάζει ο χρόνος ολοκλήρωσης μιας δράσης. Αν δέ ο χρόνος παρέλθει χωρίς να υλοποιηθεί θα ενημερώνεται ο αρμόδιος υπουργός που θα πρέπει να δώσει και τις σχετικές εξηγήσεις.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του κάθε υπουργού αλλά και της κυβέρνησης συνολικότερα. Ο Πρωθυπουργός θα έχει τη δυνατότητα να ελέγχει άμεσα και διαρκώς την πορεία βάσει του προγραμματισμού που υπάρχει και να παρεμβαίνει όπου αυτό καθίσταται απαραίτητο.

Το νέο μοντέλο λειτουργίας

Το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα για τον συντονισμό του Κυβερνητικού Προγράμματος θα μπορεί να:

▪ Τροφοδοτείται με όλα τα έργα / ενέργειες, που συνθέτουν το κυβερνητικό πρόγραμμα σε σχέση με τους αντίστοιχους στόχους και δράσεις

▪ Προσδορίζει τα κατά περίπτωση συναρμόδια Υπουργεία, καθώς και τους συναρμόδιους φορείς

▪ Ελέγχει τον προγραμματισμό κάθε δράσης με βάση τον προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα

▪ Περιλαμβάνει τις εκθέσεις προόδου για την πορεία κάθε προγράμματος

▪ Υποστηρίζει την επικαιροποίηση του προγράμματος με προσθήκη νέων έργων κατά την διάρκεια της 4ετίας.

Από το newsroom το economico με πληροφορίες από το Liberal.gr