Δάφνη Γρηγοριάδη

Τι είναι η “ποσοτική χαλάρωση” και γιατί πρέπει να μας ενδιαφέρει: Πως λειτουργεί και τι θα αλλάξει για τους Ελληνικούς τίτλους

 

Η Ελλάδα: ‘Eχει σημειώσει πρόοδο και θα επωφεληθεί από την ένταξη της στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ Λουίς ντε Γκίντος. Τι είναι η ποσοτική χαλάρωση και γιατί γίνεται τόση συζήτηση γύρω από το θέμα;

H λειτουργία της ποσοτικής χαλάρωσης: Δημιουργείται όταν οι κεντρικές τράπεζες αγοράζουν κρατικά ομόλογα από τι εμπορικές τράπεζες. Έτσι, ανεβαίνει η τιμή αυτών των ομολόγων και παράγεται χρήμα στις τράπεζες. Κατά συνέπεια, μια μεγάλη σειρά επιτοκίων αποκλιμακώνονται και γίνονται πιο φθηνά τα δάνεια. Δηλαδή οι εταιρείες και οι πολίτες μπορούν να δανείζονται πιο πολλά χρήματα, με την αποπληρωμή των δανείων τους να κοστίζει λιγότερο. Έτσι τονώνεται η  κατανάλωση και οι επενδύσεις, οι οποίες στηρίζουν  την ανάπτυξη και  συμβάλουν στην δημιουργία νέων  θέσεων εργασίας. Καθώς οι τιμές αυξάνονται, η ΕΚΤ επιτυγχάνει ρυθμό πληθωρισμού κάτω αλλά πλησίον του 2% μεσοπρόθεσμα.

Πρόκειται δηλαδή: Για ένα είδος νομισματικής πολιτικής, ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται στην προσπάθεια τόνωσης της ανάπτυξης, αύξησης της κατανάλωσης του ιδιωτικού τομέα και της ελεγχόμενης αύξησης του πληθωρισμού.

Προϋπόθεση ένταξης: Ακόμη η Ελλάδα δεν έχει ενταχθεί,  καθώς είναι απαραίτητη προϋπόθεση η απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας. Στις αγορές έχουν δημιουργηθεί προσδοκίες, μιας και η ένταξη υπολογίζεται αρχές του 2021. Πριν την πλήρη άρση των capital controls η Ελλάδα δεν μπορούσε να συζητά για βαθμίδα, γι’ αυτό οι προσδοκίες άρχισαν να δημιουργούνται τώρα.

 Τι είναι η  επενδυτική βαθμίδα: Είναι ένα επίπεδο από το οποίο και πάνω οι κρατικοί ομολογιακοί τίτλοι  θεωρούνται από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης  θελκτικοί  με καλή πιστοληπτική ικανότητα και χωρίς να ενέχουν  υψηλό κίνδυνο αθέτησης. Αντίθετα όσο πιο χαμηλά από την βαθμίδα  βρίσκεται μια χώρα, τόσο μεγαλύτερος  είναι και ο κίνδυνος αθέτησης του χρέους.

Η αιτία: Αυτός είναι και ο λόγος που αν και έχουν αποκλιμακωθεί τα Ελληνικά ομόλογα, η αξιολόγηση του ρίσκου τους παραμένει ακόμη υψηλή. Από την κλίμακα αυξανόμενου κινδύνου 1-7 κυμαίνονται περίπου στο 5-6, χωρίς όμως αυτό να ανησυχεί τους επενδυτές καθώς ο λόγος είναι η μη απόκτηση ακόμα βαθμίδας και  όχι η πτώση της ανάκαμψης.

Mε την απόκτηση: Επενδυτικής βαθμίδας και την ένταξη στην ποσοτική χαλάρωση, οι Ελληνικοί κρατικοί τίτλοι θα είναι θελκτικότεροι και θα μειωθεί το επίπεδο ρίσκου τους. Αυτό θα επηρεάσει και τα Ελληνικά εταιρικά ομόλογα τα οποία θα θεωρούνται  πιο επιλέξιμα από τους επενδυτές. Για να αποδώσει όμως αυτό στους εταιρικούς τίτλους, χρειάζεται χρόνος, άρα θα επηρεαστούν χαρτοφυλάκια που κατέχουν τέτοιους τίτλους και έχουν μακροχρόνιο ορίζοντα ( από 3 και πάνω έτη).

 

Καμία δημοσίευση για προβολή