Τους δύο καθοδικούς κινδύνους για τον ρυθμό μεγέθυνσης της Ελλάδας εντοπίζει η Eurobank

Στο εβδομαδιαίο της δελτίο «7 ημέρες οικονομία», η Eurobank εντοπίζει τους δύο καθοδικούς κινδύνους για τον ρυθμό μεγέθυνσης της Ελλάδας.

Όπως αναφέρεται στο δελτίο, σύμφωνα με τις ενδιάμεσες θερινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ιούλιος 2019), ο πραγματικός ρυθμός μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,1% το 2019 και στο 2,2% το 2020. Σε σύγκριση με τις αντίστοιχες εαρινές εκτιμήσεις (Μάιος 2019), η πρόβλεψη για τον πραγματικό ρυθμό μεγέθυνσης του τρέχοντος έτους αναθεωρήθηκε οριακά επί τα χείρω (από 2,2% στο 2,1%), ενώ για το 2020 παρέμεινε αμετάβλητη.

Τέλος, οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό των ετών 2019 και 2020 διατηρήθηκαν σταθερές στο 0,8% (οι ενδιάμεσες χειμερινές και θερινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εστιάζονται στον πραγματικό ρυθμό μεγέθυνσης και τον πληθωρισμό). Όπως αναφέρεται στη σχετική δημοσίευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι καθοδικοί κίνδυνοι των προβλέψεων για τον πραγματικό ρυθμό μεγέθυνσης της Ελλάδας συνδέονται:

  • με το μέγεθος της επίπτωσης στις ελληνικές εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών από την επιβράδυνση στην Ευρωζώνη και
  • με το σενάριο υποεκτέλεσης του προϋπολογισμού σε όρους δαπανών.

Σημειώνουμε ότι το 1ο τρίμηνο του 2019, ο πραγματικός ετήσιος ρυθμός μεταβολής της δημόσιας κατανάλωσης ήταν στο -4,1% και των εξαγωγών αγαθών στο -0,7%. Ένας παράγοντας που δύναται να αντισταθμίσει σε έναν βαθμό την αρνητική επίδραση στις ελληνικές εξαγωγές από την επιβράδυνση στην Ευρωζώνη, είναι η προβλεπόμενη παραμονή του διαφορικού πληθωρισμού (πληθωρισμός στην Ελλάδα μείον τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη) σε αρνητικό έδαφος (ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας σε όρους τιμών).

Από το newsroom του economico.gr

Περισσότερα νέα, ρεπορτάζ και αναλύσεις:ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ