Σε 48 δόσεις ο φόρος για τα αναδρομικά συνταξιούχων. Δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων

αναδρομικά συνταξιούχων

Τη δυνατότητα να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις αναδρομικών ποσών των ετών 2015 – 2019 έχουν πλέον συνταξιούχοι μισθωτοί και οι κληρονόμοι τους, καθώς και οι φορολογούμενοι που επιθυμούν να διορθώσουν λάθη και παραλείψεις αλλά μόνο για το φορολογικό έτος 2020.

Σε έως 48 δόσεις η αποπληρωμή

Αμφότεροι, δηλαδή συνταξιούχοι και οι υπόλοιποι φορολογούμενοι μπορούν να αποπληρώσουν το φόρο που θα προκύψει σε δόσεις ή εφάπαξ. Μπορούν μάλιστα να κάνουν χρήση των διατάξεων της πάγιας ρύθμισης.

Οσοι είναι υπόχρεοι σε τροποποιητική έχουν προθεσμία να δηλώσουν τα αναδρομικά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 ενώ θα πρέπει να πληρώσουν εφάπαξ το φόρο που θα βεβαιωθεί με νέο εκκαθαριστικό σημείωμα έως τις 31 Ιανουαρίου 2023 ή να κάνουν χρήση της πάγιας ρύθμισης.

Συγκεκριμένα, οι τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από μισθωτούς ή συνταξιούχους με αναδρομικά μισθών ή συντάξεων προηγουμένων ετών, αναδρομικά επιδομάτων ανεργίας, αμοιβών ιατρών του ΕΣΥ από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του ΕΣΥ, παραλαμβάνονται χωρίς πρόστιμα και τόκους, μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο εκδόθηκαν, κατά περίπτωση, οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων.

Οι τροποποιητικές δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από το φορολογικό έτος 2015 και εφεξής, ενώ για το φορολογικό έτος 2014 και προηγούμενα υποβάλλονται στη Δ.Ο.Υ.

Η διαδικασία για τις δόσεις 

Οι συνταξιούχοι μπορούν να πληρώσουν το φόρο για τα αναδρομικά ποσά που έλαβαν σε 48 δόσεις. Οι 48 δόσεις καθορίζονται με βάση τα κριτήρια που προβλέπονται στην πάγια ρύθμιση ενώ οι δόσεις είναι έντοκες.

Όσοι επιλέξουν μικρότερο αριθμό δόσεων θα έχουν και μικρότερο επιτόκιο, ενώ το επιτόκιο αυξάνεται για περισσότερες δόσεις . Σύμφωνα με τη νομοθεσία η πρώτη δόση πρέπει να καταβληθεί εντός τριών εργάσιμων ημερών. Μόνο με την πληρωμή της πρώτης δόσης επικυρώνεται η ρύθμιση, αλλιώς θεωρείται άκυρη.

Πότε χάνονται οι δόσεις 

Οι συνταξιούχοι θα πρέπει να ακολουθούν πιστά το πρόγραμμα των δόσεων για να μη χάσουν τη ρύθμιση. Η ρύθμιση χάνεται με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης:

-Δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς, δεν καταβάλει την τυχόν μία εκπρόθεσμη δόση της ρύθμισης με την αναλογούσα προσαύξηση αυτής (15%) μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης.

-Δεν υποβάλλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης καταβολής των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή τους.

-Δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του (ατομικές και οφειλές από συνυποχρέωση, συνυπευθυνότητα) από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά (ανεξάρτητα από την υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης στην οποία έχουν βεβαιωθεί).

-Έχει υποβάλει ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία, προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση. Ως ελλιπής νοείται η μη υποβολή των απαραίτητων ή των τυχόν συμπληρωματικά αιτηθέντων στοιχείων ή πληροφοριών.

-Γενικώς, στην περίπτωση που διαπιστωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης ότι δεν πληρούνται οι όροι η ρύθμιση εκπίπτει και ο οφειλέτης χάνει τα ευεργετήματα της ρύθμισης και καταπίπτουν οι προσφερθείσες εγγυήσεις.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο

Καμία δημοσίευση για προβολή